http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Ostrów Lednicki - rozpoczęły się centralne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski!

Wyróżniony Ostrów Lednicki - rozpoczęły się centralne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski!

Uroczystości jubileuszowe 1050. rocznicy Chrztu Polski rozpoczęte! Dzisiaj w godzinach popołudniowych na Ostrowie Lednickim – stołeczno-rezydencjonalnym grodzie księcia Mieszka I - „świętej wyspie”, „wyspie władców”, w obecności przedstawicieli władz państwowych i kościelnych (w tym całego Episkopatu Polski) oraz zaproszonych gości sprawowana była uroczysta liturgia jubileuszowa – Uroczyste Wyznanie Wiary, z wystawieniem relikwii św. Wojciecha. Nabożeństwo celebrowane przez ks. abpa Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Powietrznych i Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Atrakcją był też przelot nad Ostrowem Lednickim samolotów Iskra.


Gości przybyłych na Ostrów Lednicki powitał prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który przypomniał fakty związane z przyjęciem przez Mieszka I chrztu w 966 roku. - Od tego historycznego aktu mija dzisiaj dokładnie 1050 lat – podkreśla A. Wyrwa.

Wśród goście obecnych na Ostrowie Lednickim byli m.in. minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie premier Beaty szydło, posłowie i senatorowie, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo, delegacja z miasta Nin w Chorwacji (partnerskiego samorządu gminy Łubowo), wójtowie i burmistrzowie z powiatu gnieźnieńskiego i powiatów ościennych. Byli też przedstawiciele wielu jednostek administracyjnych, instytucji państwowych i  uczelni.

Oprócz władz państwowych i samorządowych, na wyspie pojawił się cały Episkopat Polski na czele z ks. abp Wojciechem Polakiem Prymasem Polski, ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, ks. kard. Kazimierzem Nyczem i ks. abp Stanisławem Gądeckim

Po powitaniu przez prof A. Wyrwę, rozpoczęło się nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. W swojej homilii Prymas Polski zwrócił uwagę na fakt, „że dziś, gdy w 1050. rocznicę Chrztu Polski sięgamy do wspólnych korzeni naszego życia z wiary, pragniemy jeszcze raz uświadomić sobie, że sakrament chrztu jest znakiem jedności, a zarazem usłyszeć i wspólnie powtórzyć, że Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

Dalej w swojej homilii ks. abp W. Polak mówił: - Do tego przecież zaprasza nas to wyjątkowe miejsce, Ostrów Lednicki, Święta Wyspa, która w samym swym sercu kryje mieszkowe palatium wraz z kaplicą i baptysterium, gdzie przodkowie nasi przez chrzest jednoczyli się z Chrystusem, aby narodzić się do nowego życia. To święte miejsce kryło też przez wieki najcenniejszą pamiątkę – najstarszą wśród odnalezionych w Polsce staurotek, czyli relikwiarzy służących do przechowywania cząstek Drzewa Krzyża Świętego, o wyraźnym pochodzeniu bizantyjskim. Jesteśmy zatem w niepowtarzalnym miejscu, w którym – przywołując dobrze znaną metaforę dwóch płuc, pozostawioną nam przez św. Jana Pawła II – i my, dziś, tutaj obecni, stajemy się świadkami odsłaniającej się jeszcze raz przed naszymi oczami duchowej jedności chrześcijańskiej Europy, na którą – jak przypominał Papież-Słowianin – składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. I choć to prawda, że przecież my, Polacy, braliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, to równocześnie trzeba przyznać – jak wskazywał dalej Jan Paweł II – że szanowaliśmy przez nasze tysiąclecie tradycję chrześcijańskiego Wschodu – podkreśla Prymas Polski. - Dlatego też w czasie zakończonego niedawno X Zjazdu Gnieźnieńskiego, my wszyscy, chrześcijanie różnych wyznań, we wspólnym przesłaniu potrafiliśmy powiedzieć, że Chrzest Polski, zakorzeniony w wierze niepodzielonego Kościoła, owocował duchem ekumenicznej wolności i tolerancji. Nie było wojen między wyznaniami, lecz twórcze ich współistnienie. Dzięki temu ewangelicznemu impulsowi polska kultura tworzona była na przestrzeni dziejów przez chrześcijan – łacinników, prawosławnych, grekokatolików i protestantów – a jednocześnie przez Żydów i muzułmanów, jak również przez ludzi niewierzących – zaznacza. - Zanim więc tego wieczoru staniemy na Wzgórzu Lecha, aby w uroczystej Eucharystii dziękować Bogu za dar wiary i łaskę chrztu świętego, chcieliśmy przyjść właśnie na to miejsce, aby doświadczyć tej duchowej jedności, której źródłem jest przyjęty chrzest, aby jej głęboko doświadczyć, ale i odważnie o niej zaświadczyć. Wielość tradycji i kultur nie wyklucza bowiem tego, co stanowi zasadniczy fundament, zrąb, kościec naszej chrześcijańskiej tożsamości. Wszyscy pragniemy, aby nasze zakorzenienie w Chrystusie przynosiło owoce, o których podczas Sacrum Poloniae Millenium mówił Prymas Tysiąclecia: miłość jako prawo nadprzyrodzone, pokój i jedność – dodaje.

W dalszej części metropolita gnieźnieńskie zaznacza, iż „to prawda, że o przeszłości nie wolno nam zapominać, po to jednak na nią spoglądamy, aby wspólnie stawiać kolejne kroki. Wracamy do początku właśnie po to, aby Miłosierny Pan każdego dnia stawał się dla nas nowym początkiem. Taką bowiem perspektywę pozostawił nam tutaj święty Jan Paweł II. Ucząc nas ojczystych dziejów, kreśląc przed nami panoramę sięgającą genezy chrześcijaństwa na ziemi Polan, przypominając, że jerozolimski wieczernik otwarł się i tutaj po stuleciach, tak że zdumiały się ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy, iż apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają „wielkie dzieła Boże”, zachęcał, aby iść razem tą drogą naszych dziejów. Jak wytrwały przewodnik sam prowadził nas po tej drodze i przestrzegał, by jednak iść ku przeszłości, ale nie w przeszłość. Mówił: pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość. Pójdziemy ku przyszłości. Weźmijcie Ducha Świętego!”

- Jedność źródła, z którego wszyscyśmy wzięli – o czym przypomina nam 1050. rocznica Chrztu Polski – jednoznacznie wzywa nas, chrześcijan, do wspólnego świadectwa. Nie wystarczy bowiem tylko nasza jedność Ducha, ale podejmowane z ciągle nową mocą i kreatywnością, odwagą i zaangażowaniem wspólne chrześcijańskie świadectwo. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie – zapisaliśmy przecież w przywoływanej wcześniej deklaracji Kościołów – wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: ochrzczeni żyją bowiem dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje – kontynuuje abp W. Polak. - Wspólna odpowiedzialność za ewangeliczne świadectwo wymaga nade wszystko budowania na solidnych fundamentach. A chrzest przypomina nam, że nie ma innego fundamentu niż Chrystus. Ten, który był wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał jest jedynym fundamentem, na którym możemy wznosić gmach naszego życia w Kościele. Budować na Chrystusie i z Chrystusem, to znaczy budować na jedynej nadziei, jaką daje nasze chrześcijańskie powołanie – dodaje.

Po zakończeniu nabożeństwa Prymas Polski poświęcił dzwon „Mieszko i Dobrawa” (relacja wkrótce), który też po raz pierwszy zabrzmiał na Ostrowie Lednickim.

Kolejnym atrakcją uroczystości był też przelot nad Ostrowem Lednickim samolotów Iskra, które „rozpyliły” biało-czerwoną flagę.

Następnie ludwisarze Waldemar Olszewski i Piotr Olszewski, twórcy dzwonu „Mieszko i Dobrawa” przekazali cztery mniejsze kopie dzwonu na ręce: Prymasa Polski, Prezydenta Polski, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i do Gminy Łubowo.

Ostatnim punktem uroczystości na wyspie było wręczenie - przez starostę B. Tarczyńską, wójta A. Łozowskiego i prof. A. Wyrwę - okolicznościowych upominków kilkunastu gościom przybyłym na obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 14 kwiecień 2016 21:19

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.