http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Religia - Kościół Katolicki

Religia - Kościół Katolicki (216)

„Trzeba rozróżnić współczucie od naiwności”

Wczoraj zakończył się X Zjazd Gnieźnieński, którego najciekawsze dyskusje i wystąpienia publikowaliśmy na naszym portalu. Dzisiaj przedstawiamy wystąpienie kard. Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, które poprzedziło dyskusję na temat problemu z otwartością kościoła i oceną trzech lat pontyfikatu Franciszka. Metropolita warszawski mówił o nawracaniu oraz o problemie imigrantów, wytłumaczył dlaczego kiedyś nie okradano kościołów i dlaczego imigrantom należy się szacunek.

„Nie będzie nowych początków Kościoła, Polski i Europy...” - X Zjazd Gnieźnieński zakończony przesłaniem

X Zjazd Gnieźnieński zakończył się dzisiaj w katedrze gnieźnieńskiej uroczystą mszą świętą w trakcie której odczytano przesłanie tegorocznego Zjazd. - Nie będzie nowych początków Kościoła, Polski i Europy, jeśli nie będzie nowego człowieka w każdym z nas – tak można streścić ideę Zjazdu, który był pierwszym z ważnych wydarzeń w kalendarzu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Nie ma pełnej zgody w ocenie papieża Franciszka

Ocena papieża Franciszka w trzecią rocznicę wyboru zdominowała ostatni panel dyskusyjny X Zjazdu Gnieźnieńskiego, w którym poruszono temat tego, w jaki sposób może nawracać się kościół. Ojciec Święty ma swoich zdecydowanych zwolenników, ale także zaciekłych krytyków, którzy dziś w auli im. Jana Pawła II Licem Ogólnokształcącego w Gnieźnie przerzucali się argumentami na dowód swoich racji. Niektóre z wypowiedzi miały dość mocny wydźwięk, ale skłaniają do przemyśleń i poszukiwania odpowiedzi na temat tego, kto w tym sporze może mieć rację.

Wielkie wydarzenie – koncert X Zjazdu Gnieźnieńskiego

Koncert w auli Zjazdu zatytułowany „Muzyka Nowych Początków” okazał się wydarzeniem godnym tegorocznej rocznicy Chrztu Polski, choć Zjazd wyprzedza obchody. Obok gości z Bazylei czyli zespołu Ensamble Peregrina, wystąpił jeden z najwybitniejszych wykonawców ludowych śpiewów nabożnych, Adam Strug i Monodia Polska. Jeśli ktoś wątpił, w znaczenie Absolutnego Piękna w sztuce, to dziś wie przede wszystkim, że Ono istnieje, że nie jest jedynie pojęciem filozoficznym, że można go doświadczyć, ale też, że tak jak wykonanie Requiem Verdiego pod batutą Claudio Abbado, czy Herberta von Karajana, może wzruszać i nieść podobną moc, prosty śpiew ludowy z Kurpiów czy innego zakątka Polski. Być może koncert wskazuje, że to intencja twórcy ale też wykonawcy ma ogromne znaczenie, intencja i źródło Requiem i tychże: śpiewów gminnych, nabożnych są tożsame.

„Polak, Ukrainiec i Białorusin usiedli na gwoździu...”

Dzisiaj zakończy się X Zjazd Gnieźnieński, który był okazją do ciekawych rozmów. Na Zjeździe spotkaliśmy Agnieszką Romaszewską, polską dziennikarkę, dyrektora Bielsat TV i wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz córkę Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Z prelegentką jednego z paneli dyskusyjnych podczas X Zjazdu  rozmawiał Wojciech Orłowski.

„Wyzwoleni, ale czy już wolni? Europa Wschodnia 25 lat po rozpadzie ZSRR”

Zdecydowanie wielowątkowy charakter miała jedna z najważniejszych dyskusji podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego, która poświęcona została sytuacji krajów usytuowanych na terenach postsowieckiego bloku. Teza, która zawiera twierdzenie, że Rosji należy się bać znajduje potwierdzenie w faktach przedstawionych przez prelegentów biorących udział w zorganizowanym spotkaniu pt. „Wyzwoleni, ale czy już wolni? Europa Wschodnia 25 lat po rozpadzie ZSRR”. Przypuszcza się nawet, że Rosja kroczy ku Azji, aby łatwiej realizować swoje imperialistyczne plany względem swoich dawnych państw satelickich, które pragną przynależeć do zjednoczonej Europy.

Czy nowoczesna sztuka nawiązuje do wiary?

Dzisiaj w holu Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbył się wernisaż wystawy sztuki współczesnej. Obrazy oraz rzeźby są dziełem warszawskich artystów, którzy nieśmiało zaprzeczali, że w jakikolwiek sposób nawiązują one do trwającego Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zaznaczają jedynie, że mogą one pokazywać duchową wartość każdego natchnienia, które towarzyszyło im podczas tworzenia.

„W polskich firmach marnuje się ludzki potencjał”

Dziś podczas drugiego dnia X Zjazdu Gnieźnieńskiego w murach Instytutu Kultury Europejskiej gościł wybitny polski naukowiec, matematyk i informatyk, a także przedsiębiorca Andrzej Blikle. Korzystając z obecności profesora podczas dyskusji, która dotyczyła polskiej gospodarki postanowiliśmy namówić go na krótką rozmowę, którą przeprowadził Wojciech Orłowski.

„Włączmy się w wielkie dzieło, które zapoczątkowali gnieźnieńscy Piastowie”

- To godny pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego - pierwszych władców, którzy skierowali naszą Ojczyznę ku wszechstronnemu, dynamicznemu rozwojowi. Wyrażam nadzieję, że Muzeum będzie gościć coraz liczniejszych zwiedzających oraz inspirować ich do włączenia się w wielkie dzieło, które zapoczątkowali gnieźnieńscy Piastowie – w budowę Polski bogatej tak duchowo, jak i materialnie, silnej i szanowanej – napisał prezydent Andrzej Duda w Księdze Pamiątkowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, po otwarciu dzisiaj wystawy „Chrzest – Św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”.

Co zrobiliśmy i co zrobimy z naszym chrztem?

Jedną z pierwszych dyskusji tematycznych podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego były rozważania na temat chrztu, do której usiedli biskupi trzech tradycji chrześcijańskich. Przedmowę na temat tego, jak najprawdopodobniej wyglądał Chrzest Polski wygłosił prof. Janusz Karwat z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Moderatorem tego panelu był Zbigniew Nosowski, a całej dyskusji przysłuchiwał się goszczący w Gnieźnie Andrzej Duda, prezydent Polski.

Subskrybuj to źródło RSS