http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Kolejne „wraki” znikają z gnieźnieńskich ulic

Wyróżniony Kolejne „wraki” znikają z gnieźnieńskich ulic

Problemem naszych miast jest porzucanie na ulicach wyeksploatowanych pojazdów, które jako tzw. wraki szpecą przestrzeń publiczną. W Gnieźnie sytuacja uległa znacznej poprawie, głównie dzięki uregulowaniu sytuacji prawnej dającej legitymację dla działania dla współpracujących służb: Policji i Straży Miejskiej. Problematyka fakultatywnego usuwania pojazdów z drogi została bowiem uregulowana w art. 50a Prawo o ruchu drogowym. W połowie 2017 roku Straż Miejska w Gnieźnie zawarła umowę z firmą zajmującą się holowaniem i przechowywaniem takich wraków do czasu odebrania przez właściciela lub posiadacza albo orzeczenia ich przepadku na rzecz gminy.


Do tej pory w przypadku zidentyfikowania pojazdu pozostawionego na drodze publicznej i w strefie zamieszkania (jezdnia, pobocze, chodnik) bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazywał na to, że nie jest używany, trwała żmudna, czasem bezskuteczna procedura zmuszenia jego właściciela lub posiadacza do usunięcia. Podpisana umowa z holownikiem dała tę możliwość, że w przypadku braku reakcji na pisma i wezwania do usunięcia pojazdu Straż Miejska wzywa holownika i pojazd trafia na parking strzeżony. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznany zostaje jako porzucony z zamiarem wyzbycia się, staje się pojazdem niczyim. Przechodzi wtedy na własność gminy z mocy ustawy.

Przed sholowaniem pojazdu służby muszą dołożyć wszelkiej staranności, aby skutecznie powiadomić właściciela lub posiadacza o koniecznym usunięciu pojazdu. Dlatego Straż Miejska w Gnieźnie prosi mieszkańców o informowanie o takich przypadkach, szczególnie wskazywanie do kogo takie wraki należą. Sprawca ewidentnego zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsca publicznego może otrzymać grzywnę w kwocie do 500 zł albo sądową karę nagany, oprócz tego musi zapłacić koszty holowania i parkowania w kwocie od 480 zł wzwyż.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.