http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Metody na nagminnie łamiących przepisy

Parkowanie w miejscach niedozwolonych, jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych, koperty dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a nawet na wjazdach do posesji stale użytkowanych przez naszych mieszkańców to nadal codziennie powtarzające się interwencje strażników miejskich.


W ramach swoich uprawnień Strażnicy Miejscy nakładają mandaty, kierują wnioski o ukaranie przez sąd, operatorzy monitoringu wykonują dokumentację fotograficzną, która przekazywana jest do policji. Gdy ujawniano sprawców często powtarzających się wykroczeń przez te same osoby, w szczególności do pojazdów na zagranicznych tablicach z numerami rejestracyjnymi stosowano również blokady na koła. W 2017 roku przeprowadzono 2383 takich interwencji (2101 w roku ubiegłym), w 922 przypadkach ukarano sprawców mandatami, 1194 pouczono, skierowano 88 wniosków do sądu, a 179 do policji.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 130a daje także uprawnienia do odholowania pojazdu na koszt właściciela lub posiadacza. Należy pamiętać, że Straż Miejska może usunąć pojazd, gdy pozostawiony jest w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, gdy pojazd nie jest oznaczony kartą parkingową i stoi na tzw. kopercie dla osób niepełnosprawnych, pojazd jest pozostawiony w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela (tabliczka pod znakiem zakazu).

Straż Miejska na zasadzie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym ma również prawo usuwać pojazdy porzucane na ulicach jako tzw. „wraki”. W 2017 roku funkcjonariusze wykonali czynności administracyjne wobec 47 takich pojazdów porzuconych na ulicach. W 34 przypadkach skutecznie przymuszono posiadaczy pojazdów do tego, by zabrali wraki z przestrzeni publicznej, 4 pojazdy odholowano na parking depozytowy, trwa procedura przepadku pojazdów na rzecz Miasta Gniezna, 9 spraw pozostaje na biegu.    

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.