http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Rada czy Miasto, oto jest pytanie

Wyróżniony Rada czy Miasto, oto jest pytanie

Uroczystym tytułem polskich miast stołecznych i królewskich posługują się, oprócz Warszawy, także Kraków, Poznań i Płock. Dlaczego Gniezno zadbało o uhonorowanie swojej stołeczności pierwszy raz w historii III RP dopiero w 2012 roku? I dlaczego, jak twierdzą redaktorzy najpoczytniejszej internetowej encyklopedii, tytuł dotyczy wyłącznie Rady Miasta Gniezna a nie Miasta Gniezna, przez co zgodnie z prawem de facto Gniezno nie jest ani stołeczne, ani królewskie?


Jak nas widzą – tak nas piszą. Niby oczywiste. Okazuje się, że nie zawsze.

Na przykład ugruntowanie swojej „stołeczności” w przestrzeni medialnej poznaniacy zakończyli ostatecznie 3 kwietnia 2003 r., gdy na podstawie Uchwały nr X/50/IV/2003, art. 4 pkt. 5 ustalono: Dla zachowania tradycji w okazjach uroczystych używana jest nazwa: Stołeczne Miasto Poznań.

Nawet Miasto Płock zatroszczyło się o promocję swojej historii każąc tytułować się: Stołeczne Książęce Miasto Płock, i to już w 2008 r.

Gniezno zaczęło formalno-prawnie dbać o honorowanie swojego miejsca na historycznej mapie Polski dopiero w 2012 r., w dodatku niezbyt zgrabnie.

W dwa lata później na najpopularniejszej encyklopedii internetowej, Wikipedii, rozegrała się batalia gdy grupka entuzjastów chciała dopisać w haśle poświęconemu Gnieznu tytuł: Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno, nawet powoływano się na oficjalną stronę Urzędu Miasta Gniezna, które głosiło wszem i wobec:  Od 27 grudnia 2012 roku Gniezno to nie tylko „Pierwsza Stolica Polski” oraz „Miasto św. Wojciecha”, ale także „Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno”. Ten zaszczytny tytuł został oficjalnie wprowadzony do Statutu Miasta specjalną uchwałą Rady Miasta Gniezna. Tym samym Gniezno dołączyło do grona „stołecznych” miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Płocka oraz Lwowa. Jakież było zdziwienie, gdy co jakiś czas jeden z redaktorów internetowej encyklopedii (w zasadzie najpopularniejsze źródło wiedzy wśród młodzieży) o nicku  „Poznaniak” usuwał dopisek: Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno.

I raczej nie był to element obserwowanej od lat „wojny poznańsko-gnieźnieńskiej o prymat stołeczności w państwie Piastów”, raczej racjonalny i rzeczowy wywód: Nieprecyzyjnie sformułowany komunikat prasowy nie może być podstawą do interpretacji uchwał wbrew ich literalnemu brzmieniu. Wobec powyższego cofam po raz kolejny i mam nadzieję, że ostatni tę radosną twórczość własną.

Poznaniak, nie bez racji, argumentował, że Gnieznu z prawnego punktu widzenia nie przysługuje tytuł „Stołecznego Królewskiego Miasta Gniezna”, bowiem zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/329/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 772) tytuł taki przysługuje tylko Radzie Miasta Gniezna. I rzeczywiście, § 1. przywołanej uchwały jednoznacznie precyzuje:
Zmienia się zapis § 3 ust. 3 uchwały nr X/95/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 119, poz.2199), który otrzymuje brzmienie: Rada do celów uroczystych używa nazwy: Rada Miasta Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski – Miasta św. Wojciecha – Stołecznego Królewskiego Miasta Gniezna.

Podobnie w nowym Statucie Miasta Gniezna z 2013 r., Uchwała Nr XL/484/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 518) nie poprawiono tej „oczywistej oczywistości” i nadal w § 14. czytamy:
Rada do celów uroczystych używa nazwy: Rada Miasta Gniezna - Pierwszej Stolicy Polski – Miasta św. Wojciecha - Stołecznego Królewskiego Miasta Gniezna.

A przecież królowie polscy często odwiedzali Gniezno, przy różnych okazjach, nawet w późniejszym okresie urzędując w Krakowie, wystarczy wspomnieć chociażby pobyty króla Kazimierza Wielkiego z dworem: 1335, 1343, 1358, 1365, 1367, króla Władysława Jagiełły z dworem: 1386, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1432, króla Kazimierza Jagiellończyka z dworem: 1447, 1450, 1452, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1465, 1485, czy króla Jana Olbrachta w 1493... Wiele dat możemy jeszcze wymienić.

Czy nie prościej, podobnie jak Poznań, wpisać do Statutu Miasta Gniezna: Dla zachowania tradycji w okazjach uroczystych używana jest nazwa: Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno? Inna kwestia, jak z takiego tytułu robić pożytek i ściągać do Gniezna więcej turystów...

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.