Tajemnice Niechanowa - zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem

Dlaczego Józef Wybicki przybył do pałacu w Niechanowie? Co łączy Niechanowo z Drogą św. Jakuba? Jakie zagadki skrywa niechanowski pałac? Poznamy historię napoleońskiego generała, który spoczywa w cieniu niechanowskiej świątyni, czy też pierwszego w powiecie gnieźnieńskim Skweru Jana Pawła II. Te i wiele innych tajemnic zostanie odkrytych podczas zwiedzania Niechanowa. Spotkanie to odbędzie się w sobotę, 2 maja podczas kolejnej wycieczki z przewodnikiem w ramach „Majówki z historią”. Zwiedzanie jest bezpłatne! Więcej

REKLAMA


alt

alt

Targowisko na Targowisku, nie na Placu 21 Stycznia PDF Drukuj
czwartek, 27 marca 2014 22:00
alt   Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Jacek Kowalski poinformował radnych, że nowe targowisko miejskie nie mieści się już na Placu 21 Stycznia, ale na Targowisku. – Przeprowadzone podczas rewitalizacji wykopaliskowe badania archeologiczne potwierdziły, że w tym miejscu, już w okresie średniowiecza, mieściła się historyczna osada targowisko i do tej nazwy wracamy – powiedział prezydent Jacek Kowalski.


   Tuż przed sesją wiceprezydent Rafał Spachacz rozdał dziennikarzom i radnym informację, z której wynika, że działka, na której znajduje się nowe targowisko została wyłączona z całości Placu 21 Stycznia i nosi nazwę Targowisko. Tę samą informację, chwilę później odczytał radnym prezydent Kowalski. – Decyzją prezydenta z 2 października 2012 roku wyodrębniona została działka nr 178/1 na arkuszu 29, na której zlokalizowane jest dzisiejsze targowisko. Jednocześnie wydzielono działkę 178/2, na której zlokalizowane są drogi wokół targowiska. Następnie uchwałą z 27 lutego 2013 roku Rada Miasta Gniezna pozbawiła działkę 178/1 kategorii drogi gminnej i ustaliła nowy przebieg Placu 21 Stycznia. Podkreślam więc, że targowisko nie ma w nazwie placu 21 Stycznia – zakomunikował prezydent Jacek Kowalski.
    – Rozumiem, że to miejsce, na którym jest teraz targowisko nazywa się Targowisko, tak? Ale to przecież Rada Miasta ma w swoich kompetencjach nadawanie nazw ulicom, placom i innym miejscom w mieście. A tutaj prezydent nadał nazwę? – pytał zdziwiony radny Ryszard Niemann. – Jak będzie trzeba przygotuję stosowną uchwałę. Teraz chciałem tylko państwa poinformować, że nowe targowisko nie mieści się na placu 21 Stycznia, tylko na placu, który nosi historyczną nazwę Targowisko – odpowiedział prezydent.
    Otwarcie zrewitalizowanego targowiska na Targowisku zaplanowane jest na 1 kwietnia. Okalające Targowisko zabudowania nadal mają adres Plac 21 Stycznia.

Anna Kaźmierska
 
REKLAMA
POLECAMY
 REKLAMA

REKLAMA
ZAPRASZAMY


WARTO ZOBACZYĆ

NASI FELIETONIŚCI 

ODKRYWAMY HISTORIĘNASI PARTNERZY:
 

  

 

 
 


PATRONUJEMY KLUBOM: