Logo
Wydrukuj tę stronę

Muzeum za 20 mln złotych na miarę XXI wieku!

Wyróżniony Fot. UMWW Fot. UMWW

W kwietniu 2020 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy będzie mogło się pochwalić nowoczesną siedzibą, której koszt wyniesie 20 milionów złotych! Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) i prof. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Umowa dotyczy dofinansowania projektu rozbudowy tej samorządowej instytucji kultury. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ten cel, w trybie pozakonkursowym, 13 mln zł.


– Dbamy o naszą przeszłość. Od wielu lat wspieramy projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu. Przypomnę, że w bieżącej perspektywie unijnej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał już ponad 152 mln zł na inwestycje w tym obszarze – powiedział Maciej Sytek.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zrealizuje wart blisko 20 mln zł projekt, którego celem jest rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej. O szczegółach inwestycji opowiedział podczas spotkania dyrektor Muzeum prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. - Chcielibyśmy nadać tej przestrzeni taki charakter, aby nie można było obok tego miejsca przejechać obojętnie, aby było ono kultowe. Opowiemy w nim całą historię państwowości polskiej, która tutaj ma swój początek – podkreślił prof. Wyrwa. http://informacjelokalne.pl/images/stories/2018/02/13/01.jpg

W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowano na kwiecień 2020 roku – w kolejną rocznicę Chrztu Polski – przeprowadzona zostanie gruntowna modernizacja obiektu. Powstaną nowe sale wystawiennicze, edukacyjne, pracownie konserwatorskie i naukowe oraz przestrzenie magazynowe. Prezentacja projektu dostępna jest tutaj.

Dotychczas wsparciem unijnym z WRPO 2014+, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowe regionu” objętych zostało 30 projektów, w ramach których przeprowadzona zostanie rewitalizacja, rewaloryzacja i konserwacja, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów oraz obszarów zabytkowych. Rozbudowane i przebudowane zostaną także instytucje kultury. W sposób priorytetowy traktowane są projekty o ponadlokalnym oddziaływaniu, wpływające na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne) oraz projekty komplementarne z innymi działaniami, podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury na obszarze planowanej interwencji.

Informacjelokalne.pl