http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Rusza budowa dwóch kolejnych ścieżek rowerowych w gminie Kłecko

Wyróżniony Rusza budowa dwóch kolejnych ścieżek rowerowych w gminie Kłecko

Gmina Kłecko reprezentowana przez burmistrza Adama Serwatkę oraz Irenę Czajkę, skarbnika gminy podpisała umowę z wykonawcą Zakładem Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski na realizację dwóch ostatnich ścieżek rowerowych realizowanych w ramach programu wsparcia zadań dotyczących niskiej emisji - inwestycje w obszarze transportu miejskiego.


Pierwsza ze ścieżek rowerowych połączy Polską Wieś z Kłeckiem. Droga dla rowerów i pieszych usytuowana na odcinku od drogi powiatowej w Polskiej Wsi do włączenia w istniejącą drogę pieszo – rowerową na wysokości ul. Wodnej w Kłecku. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana droga pieszo – rowerowa o szerokości 3,0 metrów wzdłuż Jeziora Gorzuchowskiego, przy którym zaprojektowane zostały specjalne podesty, w formie schodów terenowych umożliwiających bezpośredni wypoczynek nad brzegiem wody. Nad rzeką Małą Wełną zaprojektowano kładkę kompozytową o wymiarach 2,9 x 14,0 metrów, posadowionych na przyczółkach betonowych. Na pozostałym odcinku ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 2,0 metrów. Wzdłuż  drogi rowerowej zaprojektowano energooszczędne oświetlenie drogowe, z oprawami ledowymi wyposażonymi w reduktory mocy, które dostosowują strumień światła i moc świecenia w zależności od ustawionego trybu działania. Ścieżka rowerowa w miejscu występowania wylewiska rzeki, zaprojektowana została w formie nasypu gruntowego o nawierzchni mineralno-żywicznej.

W ramach tego zadania wykonane zostanie również odtworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych od strony Polskiej Wsi, wraz z przebudową przepustu na rowie melioracyjnym.  Nowa droga rowerowa, która połączy Polską Wieś i Kłecko będzie miała niespełna kilometr długości (dokładnie 998 metrów). Koszt budowy tej drogi rowerowej wynosić będzie blisko 1,89 miliona złotych, z czego 894.885,23 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej.  

Drugim zadaniem inwestycyjnym z zakresu mobilności miejskiej, będzie ścieżka rowerowa, która połączy miejscowość Kopydłowo z drogą wojewódzką nr 190.  Ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 metrów, będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonaną na podbudowie z kruszywa łamanego i wykończona zostanie obustronnie opornikiem betonowym 12 x 25 cm. Wzdłuż ścieżki w miejscach szczególnych zaplanowano zabudowę oświetlenia solarnego (hybryda), które poprawią bezpieczeństwo użytkowników ścieżki także po zmroku. Droga rowerowa będzie oddzielona od istniejącej jezdni drogi gminnej poboczem gruntowym. Przy drodze wojewódzkiej zaprojektowano chodnik z przejściem dla pieszych, na trasie w kierunku Gniezna zostanie wykonana zatoka  autobusowa wyposażona w wiatę dla podróżnych. Nowa ścieżka rowerowa będzie miała długość 1,2 kilometra. Koszt realizacji tej inwestycji ustalono na kwotę 940.496,94 zł, w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej to 451.368,10 zł.

W obu zadaniach termin ich ukończenia został ustalony na dzień 28 września 2018 r. Ścieżki w Kopydłowie i Polskiej wsi są elementem większego projektu „Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko”. Oprócz nich budowane są już dwie inne ścieżki: w Michalczy i Dębnicy oraz parking i przebudowa ulic w Kłecku.

Projekt „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.