http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Projekt nowej drogi w południowej części Gniezna z pozytywną decyzją

Wyróżniony Projekt nowej drogi w południowej części Gniezna z pozytywną decyzją

Projekt nowego odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 (relacji Gniezno – Witkowo) z drogą krajową nr 15 (relacji Września – Gniezno) w Gnieźnie otrzymał pozytywną decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.  Koncepcja drogi o długości 2,2415 km została wybrana w konsultacjach społecznych. Budowa, która będzie realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, planowana jest do 2021 r., będzie kosztować około 20 mln zł.


Obecnie ruch na odcinku drogi wojewódzkiej nr 260 relacji Gniezno – Witkowo oraz drogi krajowej nr 15 relacji Września – Gniezno odbywa się na dwa sposoby. Część kierowców wybiera dłuższą drogę prowadzącą przez centrum Gniezna, część kierowców, przede wszystkim mieszkańców Gniezna, skraca sobie ten odcinek korzystając z lokalnych ulic na południowym obrzeżu Gniezna, głównie z ulicy Wolności. W drugim przypadku ruch odbywa się wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ramach projektu przewiduje się budowę drogi po nowym śladzie, z lokalnym wykorzystaniem istniejących duktów leśnych wraz ze skrzyżowaniami. Na początek i koniec drogi przewidziano ronda. W ciągu trasy zasadniczej zaprojektowano klasyczne skrzyżowania skanalizowane z wydzielonymi pasami lewoskrętów oddzielonymi wysepkami wyniesionymi (skrzyżowania z ulicami Grunwaldzką i Sosnową). W projekcie przewidziano także przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nową drogą, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę dróg serwisowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi (rowy z przepustami), lokalnie elementów kanalizacji deszczowej. Powstanie także oświetlenie drogowe na rondach oraz na przejściach dla pieszych przy. ul. Grunwaldzkiej i Sosnowej. Zaplanowano wycinkę terenów leśnych oraz pojedynczych drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a także nasadzenia rekompensacyjne w ilości nie mniejszej niż ilość wyciętych pojedynczych drzew i krzewów. Do wycinki przeznaczono tylko i wyłącznie te drzewa, które ewidentnie kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi, a których to rozwiązań, z uwagi na wytyczne techniczne nie można zrealizować w sposób alternatywny. Wzdłuż trasy zasadniczej przewiduje się budowę drogi serwisowej mającej zapewnić obsługę przyległego terenu, dojazd przeciwpożarowy do lasów, służącej także rowerzystom.

Nowa droga jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne Gniezna z uwagi na inwestycje mieszkaniowe a także wzrastające natężenie ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym. Budowa nowej drogi jednojezdniowej znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, zwiększy przepustowość i swobodę ruchu na drodze. Nowoczesna droga spełni rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.