http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy świętuje 50-lecie działalności!

Wyróżniony Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy świętuje 50-lecie działalności!

W 2019 roku przypada jubileusz 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Powołane do życia w 1969 roku (do 1975 funkcjonowało pod nazwą Muzeum Początków Państwa Polskiego) należy do grupy muzeów na wolnym powietrzu. Chroni dziedzictwo archeologiczne z początków państwa polskiego (na wyspie Ostrów Lednicki i w jej otoczeniu) oraz to związane z kulturą wsi wielkopolskiej (od XVI po XX w.), zgromadzone w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.


Z czasem w strukturę muzeum włączono kolejne wczesnopaństwowe grody w Gieczu (1984) oraz w Grzybowie (1997). Chociaż zainteresowania śladami przeszłości skupiały się od XIX wieku na Ostrowie Lednickim i badaniach pałacu Mieszka I, to równie intensywne rozpoznanie objęło grody w Gieczu i Grzybowie. Prowadzono także inwentaryzację budownictwa wiejskiego, które stopniowo trafiało do odtwarzanych w muzeum wsi, folwarku i dworu. Od 1994 roku Ostrów Lednicki ma status Pomnika Historii, którego wartość tworzy monumentalna architektura rezydencjonalna wraz z basenami chrzcielnymi w przypałacowej kaplicy. Wzbogaca ją kolekcja zabytków z okresu początków państwa polskiego, wśród których warto wyróżnić przedmioty kultu chrześcijańskiego i największy w tej części Europy zbiór uzbrojenia z X-XII wieku.

Placówka prowadzi szerokie badania naukowe, organizuje liczne konferencje (archeologiczne, etnograficzne, historyczne i konserwatorskie), jest wydawcą czasopism, katalogów oraz serii monografii i publikacji konferencyjnych. Obecny kształt instytucji stanowi dzieło założyciela i pierwszego dyrektora Jerzego Łomnickiego, jego następcy Andrzeja Kaszubkiewicza (twórcy rozbudowy instytucji) oraz prowadzącego obecnie muzeum profesora Andrzeja Marka Wyrwy (inicjatora wielu nowych poczynań muzealnych), a także kilku już pokoleń pracowników. Zabytki lednickie są eksponowane na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych, miarą zaś zainteresowania zgromadzonymi tutaj zbiorami są licznie zwiedzający (około 4,4 mln) wszystkie jej oddziały.

Ramowy program obchodów 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
15.04.–15.10.2019

16 kwietnia
UROCZYSTE OTWARCIE ROKU JUBILEUSZOWEGO
Lednica – Sławno
Oddanie hołdu Albinowi hrabiemu Węsierskiemu, starożytnikowi, wielkiemu patriocie, który w 1856 roku wykupił Ostrów Lednicki z rąk pruskich i rozpoczął wielorakie działania promujące znaczenie Ostrowa w dziejach Polski, w tym pierwsze badania naukowe tego piastowskiego ośrodka.
godz. 11.00 - Wotywna Msza Świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Sławnie – miejscu wiecznego spoczynku Albina hrabiego Węsierskiego – i złożenie kwiatów na grobie hrabiego i jego małżonki oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

26 kwietnia, otwarcie wystaw - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
godz. 9.00 - Cmentarz parafialny w Dziekanowicach.
Złożenie kwiatów na grobach śp. ks. dra Franciszka Wawrzyniaka, członka Akademii Umiejętności i wielkiego społecznego opiekuna Ostrowa Lednickiego w okresie międzywojennym oraz śp. Jerzego Łomnickiego, pierwszego dyrektora Muzeum.
godz. 11.00 - otwarcie wystaw jubileuszowych na Małym Skansenie:
– jubileuszowa wystawa prezentująca historię zainteresowania Ostrowem Lednickim „Pomnikiem Historii Kultury Narodu” od 1856 do 1968 roku i w okresie 50 lat istnienia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (1969-2019), kuratorzy wystawy: E. Pelczyk, J. Linetty.
– wystawa Baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego, źródłem chrześcijaństwa w Polsce, kurator wystawy: J. Górecki.

Maj 2019
Uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego.

Czerwiec 2019
50. edycja Nocy Kupały – cyklicznej imprezy kulturalno-historycznej nawiązującej do przedchrześcijańskiej tradycji kulturowej.

6 września
Główne Uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
godz. 12.00 - Uroczystości z udziałem Patronów Honorowych, muzealników z Polski, pracowników muzeum i licznego grona zaproszonych gości.

W program obchodów 50-lecia wpisują się również wszystkie imprezy plenerowe, które planuje zorganizować w oddziałach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.