http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Historia i zabytki Gminy Rogowo – naszym wspólnym dziedzictwem”

Wyróżniony „Historia i zabytki Gminy Rogowo – naszym wspólnym dziedzictwem”

W Sali Gminnego Domu Kultury w Rogowie odbył się wczoraj I Gminny Konkurs Historyczny, którego organizatorem był Wójt Gminy Rogowo. Do wzięcia udziału w konkursie zostali zaproszeniu uczniowie gimnazjum uczęszczający do szkół działających na terenie Gminy Rogowo. Każda jednostka do konkursu mogła zgłosić 5 osób wyłonionych w wyniku wcześniejszych eliminacji.


Celem konkursu było podtrzymywanie i rozwój tradycji i świadomości historycznej oraz kulturowej, promocja zabytków i miejsc pamięci narodowej Gminy Rogowo, popularyzacja idei ochrony zabytków, rozbudzanie wśród młodzieży szlachetnej potrzeby pielęgnowania lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie patriotyzmu i identyfikacji z miejscem urodzenia i dziedzictwem kulturowym swojej „małej Ojczyzny” oraz podnoszenie świadomości prawnej młodzieży w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.  

Zakres tematyczny obejmował: przepisy prawne dotyczące ochrony zabytków w szczególności ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; historia Rogowa i okolicznych miejscowości; zabytki znajdujące się na terenie Gminy Rogowo; miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się na terenie Gminy Rogowo.  

Test składał się z 40 pytań. Uczestników oceniała komisja w składzie: Bożena Kapuścińska - Sekretarz Gminy; Jan Kupcewicz - Historyk; Wanda Lisiecka - Kierownik Gminnego Domu Kultury w Rogowie; Alina Rogowa - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Wyniki konkursu I miejsce – Damian Chmiel ZPS Rogowo – nagroda Wójta Gminy Rogowo II miejsce – Kacper Matuszak ZPS Rogowo – nagroda Kierownika GDK w Rogowie III miejsce – Krystian Górny ZPS Rogowo – nagroda Kierownika GBP w Rogowie Pozostali uczestnicy otrzymali upominki oraz podziękowania (Jakub Grzechowiak – ZPS Gościeszyn, Agata Matelska - ZPS Gościeszyn, Weronika Sparniak - ZPS Gościeszyn, Klaudia Stachowiak - ZPS Gościeszyn, Angelika Łojewska - ZPS Gościeszyn, Bartosz Lewandowski - ZPS Rogowo, Mikołaj Karmowski - ZPS Rogowo).

Do konkursu młodzież przygotowywali opiekunowie: Anna Henke, Daniel Trzeciak.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.