Kiszkowo - przetarg na dzierżawę nieruchomości w Turostówku

Wójt Gminy Kiszkowo ogłasza  pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Turostówko.


I. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie  Turostówko, oznaczona jako działka numer 40 o powierzchni  5,7500 ha, w tym: grunty orne klasy V - 5,3200 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione kl. V - 0,3100 ha i nieużytki 0,1200 ha.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi:  20,0  kwintali żyta
Minimalne postąpienie wynosi: 1 kwintal żyta
Wadium wynosi: 200,00 zł

II. Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze na okres do 3 lat.

III. Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2017r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie ul. Szkolna 2, sala nr 4.

IV.  W przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie rolnicy, zamieszkali na terenie gminy Kiszkowo.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków oraz dowód wpłaty wadium.
Oferty pisemne należy złożyć w opisanej, zaklejonej  kopercie, w terminie do dnia  22 sierpnia 2017r.  ( sekretariat Urzędu Gminy )
Wadium w gotówce należy wpłacić w podanej wysokości na konto 48 9065 006 0050 0500 0273 0025. Wadium wpłacone przez  osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

VI. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie ogłoszona nie później niż dzień przed wyznaczonych terminem przetargu.

VII. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiszkowo, pokój nr 18, w godz. 8.00 do 15.00,  tel. 61/429-70-23.

Wójt Gminy Kiszkowo
Kiszkowo, dnia 24 lipca  2017r.  

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.