Raportuj komentarz

Pani/Panie ABC,
po błędach w wypowiedzi widzę, że Pani/ Pan i szkoła raczej nie tworzycie pary zgodnej. Natomiast dużo racji jest w twierdzeniu, że każda opcja polityczna zawsze, mniej lub więcej w materii szkoły miesza i przez to szkoła staje się polityczna. Oczywiście ze szkodą dla niej samej...
Nauczyciel.