Raportuj komentarz

Kilku kandydatów dobrze znanych w swoich gminach i zasłużonych ciekawymi działaniami dla gmin. Warto ich poprzeć.