Raportuj komentarz

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Kto jest właścicielem lokalu w którym ma powstać nowy żłobek?
2. Jaka jest całkowita powierzchnia użytkowa, przeznaczona na nowy żłobek?
3. W przypadku wynajmu lokalu ile będzie wynosił miesięczny czynsz?
4. Kto komu będzie płacił owy czynsz za wynajem lokalu?
5.Jaki całkowity koszt poniesie UM z adaptacji pomieszczeń na potrzeby nowego żłobka?
6. Ile dzieci będzie mogło korzystać z nowego żłobka?
7. Ilu pracowników będzie zatrudnionych w nowej instytucji?