http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Nadzwyczajna sesja wokół szpitala i Trzemeszna

Wyróżniony Nadzwyczajna sesja wokół szpitala i Trzemeszna

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Radni podjęli kilka uchwał, w tym dotyczącą powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Zdecydowali też o zmianie uchwały w sprawie powierzenia gminie Trzemeszno prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kosmowskiego w Trzemesznie.


Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali o tym, kto wejdzie w skład komisji konkursowej, która wyłoni Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie jako przedstawiciele organu tworzącego. Starosta Beata Tarczyńska zaproponowała kandydatury: Aleksandry Ciesielskiej, Przemysława Błaszaka, Wojciecha Jankowskiego, Aliny Duszyńskiej, Dariusza Iglińskiego oraz Andrzeja Kwapicha. Jednocześnie zaproponowała, by przewodniczącym komisji został Dariusz Igliński. W głosowaniach nad poszczególnymi kandydaturami radni opozycji wstrzymywali się od głosu. Jedynie kandydatura Dariusza Iglińskiego, zarówno jako członka komisji, jak i jej przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie. Ostatecznie, przy piętnastu głosach za i sześciu wstrzymujących ze strony opozycji, skład komisji został ustalony zgodnie ze złożonymi przez starostę propozycjami.

Do prac w komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie swoich przedstawicieli wskazali ponadto: Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej (Jerzy Berlik), Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu (Artur de Rosier), Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (Teresa Kruczkowska) oraz związki zawodowe działające w ZOZ w Gnieźnie (Czesława Jasińska). W komisji zasiądzie również (obligatoryjnie) Krzysztof Bestwina, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora jest przeprowadzany w przypadku, gdy kierownikiem podmiotu leczniczego jest osoba nie będąca lekarzem. Tak jest właśnie w Gnieźnie. Obecnie pełniącą obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora jest Ewa Jachimczyk, która objęła to stanowisko po zwolnieniu Mateusza Hena. Pytany  o to, czy konkurs będzie jedynie formalnością, pozwalającą na objęcie stanowiska przez obecnie pełniącą obowiązki Dariusz Pilak, były starosta, radny Platformy Obywatelskiej, odpowiada:  – To pytanie jest właściwie skierowane do zarządu powiatu i pani starosty. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek trzeba to zalegalizować. Konkurs będzie otwarty, więc każdy może do niego przystąpić.

Przed głosowaniem deklarował daleko idącą ostrożność ze strony opozycji przy wyborze członków komisji konkursowej, co potwierdziło się już w trakcie sesji.  – Chcielibyśmy, żeby dyrektorem ds. lecznictwa była osoba naprawdę przygotowana do tego. Problemy lecznicze i medyczne, które występują w szpitalu gnieźnieńskim bez wątpienia są, powielają się i będą narastać, może udźwignąć taki zastępca, który się na tym zna. Ale oprócz samej wiedzy umie też łączyć ludzi. Osobowościowe pewne konflikty na tym etapie będą powstawać, czy się wyłaniać. W związku z tym musi to być taki manager, który umie współpracować z ludźmi i budować wokół siebie właściwy klimat. Zdaniem starosty Beaty Tarczyńskiej, Ewa Jachimczyk sprawdza się na swoim stanowisku bardzo dobrze. Pytana o to, czy w związku z tym konkurs będzie wyłącznie formalnością, odpowiada: – Każdy konkurs jest niewiadomą. Każdy ma prawo, mając swoje kompetencje, zgłosić się do tego konkursu. W związku z tym trudno dzisiaj mówić o rozstrzygnięciu.

Jak przyznaje, Dariusz Igliński procedura konkursowa powinna zakończyć się ciągu półtora miesiąca od podjęcia dzisiejszej uchwały.

Radni zdecydowali też o wprowadzeniu zmian do podjętej podczas poprzedniej sesji uchwały w sprawie powierzenia gminie Trzemeszno prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład tamtejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Jak wyjaśnił przed głosowanie Robert Gaweł, członek Zarządu Powiatu, chodziło o dostosowanie treści uchwały do aktualnych dokumentów formalno-prawnych, regulujących skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Oparto się w tej kwestii na statucie placówki, gdzie widnieje sześć typów szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, Technikum dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące im. Michała Kosmowskiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna, Technikum dla Dorosłych. Następstwem podjętej uchwały będzie podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem a gminą Trzemeszno, co ma nastąpić 20 sierpnia.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.