http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Od 2020 r. będą kary za brak rejestracji samochodu! Nawet 1000 zł!

Wyróżniony Od 2020 r. będą kary za brak rejestracji samochodu! Nawet 1000 zł!

W Poznaniu, w miniony wtorek, odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji z Rafałem Weberem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i dyrektorami Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wdrożenia  procedur związanych z wprowadzeniem nowej ustawy nakazującej rejestrację pojazdów w terminie 30 dni i zgłoszenie zbycia /nabycia również w terminie 30 dni. Niedotrzymanie tych ustawowych terminów to konsekwencje finansowe w kwocie od 200 do 1000 zł.


- Ministerstwo Infrastruktury nie przygotowało procedur i ostatecznie jeszcze w grudniu wyda komunikat do Ustawy w sprawie procedur. Jak wiadomo w Gnieźnie w branży samochodowej (auto-komisy, auto-handle, warsztaty samochodowe, sklepy motoryzacyjne) jest zatrudnionych kilka tysięcy ludzi i wynikające z Ustawy procedury i rozwiązania są ważne do prowadzących działalność gospodarczą. Pojawia się wiele ważnych pytań, co dalej? - mówi Wojciech Krawczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, który wziął udział w poznańskim spotkaniu.

Postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania. - 1 stycznia 2020 zaczną obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Choć jest to ustawa autorstwa Ministerstwa Środowiska, znowelizowała ona także ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja zawiera istotne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży samochodów – podkreśla W. Krawczyk. - Ustawa wprowadza sankcje za dwa rodzaje czynów. Pierwszy z nich to niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2020 za brak realizacji tego obowiązku będzie groziła kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (nowy art. 140mb Prawa o ruchu drogowym). Takiej samej karze będzie podlegać właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomił starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary będzie nakładać starosta w formie decyzji administracyjnej. Ustanowienia takich sankcji domagała się od Polski Komisja Europejska – dodaje.

 Kogo dotyczą nowe przepisy? Jak twierdzi W. Krawczyk – wszystkich. Według niego przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów sprowadzających do Polski samochody. Czyli do osób fizycznych, do osób prawnych oraz do jednostek organizacyjnych. Nie ma też znaczenia czy auto jest sprowadzane na sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, czy na prywatny użytek.
    
Czy zatem będziemy karani za brak zarejestrowania samochodów przywiezionych przed 1 stycznia 2020? - Jeżeli auto zostało przywiezione długo przed 1 stycznia 2020 i przed tą datą nastąpi upływ 30-dniowego terminu to nie będzie kar. Ustawa nie będzie działała wstecz. Czyli wszystkie samochody znajdujące się na placach auto-komisów i prywatnego importera nie będą podlegały karze i nie wymagają rejestracji w styczniu 2020 r. - wyjaśnia nasz rozmówca

A co z autami uszkodzonymi, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać naprawy uszkodzeń i wykonać badania technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów koniecznego do rejestracji w ciągu 30 dni od sprowadzenia? - Niestety ustawodawca w ogóle pominął tę kwestie. Nowe zasady dotyczą w takim samym stopniu wszystkich aut – także więc tych uszkodzonych. Czyli jeżeli nie będziemy w stanie uzyskać pozytywnego badania technicznego w ciągu 30 dni i nie zarejestrujemy auta, to popełnimy czyn obwarowany sankcją – przyznaje W. Krawczyk.
    
Co z samochodami z importu, czyli sprowadzonymi z innych krajów niż UE? - Obowiązek z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym nie obejmuje aut sprowadzanych z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej. W związku z tym auta z „klasycznego” importu z takich krajów jak np. USA czy Szwajcaria nie podlegają w ogóle pod ten przepis – zaznacza dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
    
Jak twierdzą urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury takie instrumenty prawne mają przyczynić się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku złożenia wniosku o rejestrację, wyrejestrowania pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu, zbyciu pojazdu czy zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym
    
- Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia przekazane za pośrednictwem portalu informacjelokalne.pl uspokoją właścicieli auto-komisów w Gnieźnie i naszym powiecie a zwłaszcza punkt dotyczący pojazdów już sprowadzonych wcześniej – podkreśla W. Krawczyk.

6 komentarzy

 • mieszkaniec.
  mieszkaniec. sobota, 07, grudzień 2019 19:13 Link do komentarza Raportuj

  Czy Pan Wojciech Krawczyk jest nowym dyrektorem Wydziału Komunikacji w Urzędzie Powiatowym w Gnieźnie ?

 • Jakub
  Jakub piątek, 06, grudzień 2019 18:28 Link do komentarza Raportuj

  Jestem ciekawy czy będzie tak jak mówi Krawczyk. Nie wierzę tym ministrom z pisu. Co PiS dotknie to spieprzy.

 • Komis Aldek
  Komis Aldek piątek, 06, grudzień 2019 14:20 Link do komentarza Raportuj

  Wreszcie ktoś kompetentny przemówił i zagwarantował nam komisowcom spokojne świeta. Ja zawsze wiedziałem, że Krawczyk pomagał nam handlujacym i dbał o te tysiace ludzi z tej branży z naszego Gniezna.Nasz i swój człowiek.

 • komis
  komis piątek, 06, grudzień 2019 14:11 Link do komentarza Raportuj

  A co to za Sojka tak się wymądrza? Jak Krawczyk i Minister mową, że nie będą karać za samochody sprowadzone przed 1 stycznia 2020 r to tak będzie. W Gnieźnie całe place samochodów, to te sprowadzone wcześniej i dla na auto komisów to bardzo dobra wiadomość. Jednak ten Krawczyk to porządny gość.

 • Czesław Sojka
  Czesław Sojka piątek, 06, grudzień 2019 13:32 Link do komentarza Raportuj

  Bzdura totalna, prawo wstecz nie będzie działać, ale przypominam że obowiązki za niespełnienie których ma być nałożona sankcja finansowa istnieją w obowiązującym porządku prawnym.
  Dziwi mnie więc stanowisko Dyrektora.
  Dla porządku wskazane dalej przepisy wynikają z ustawy prawo o ruchu drogowym.
  O ile jestem w stanie zrozumieć, że można "założyć", że potraktujemy pojazdy które nie mają spełnionego obowiązku (zarówno art. 71 ust. 7, jak i art. 78 ust. 2 pkt 1) jako wolne od kary, ale tylko do momentu upływu 30 dni obowiązywania nowego przepisu i ani dnia dłużej.
  Dodatkowo zapominamy o tym, o czym w mediach lokalnych wiele się pisze, a mianowicie o trudnej sytuacji finansowej Starostwa w Gnieźnie, a zgodnie z art. 140n ust. 3a ustawy kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb, stanowią dochód powiatu!

 • auto komis
  auto komis piątek, 06, grudzień 2019 12:54 Link do komentarza Raportuj

  No wreszcie pierwsza informacja ale pocieszająca. Nie będę zmuszony do rejestracji.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.