http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Radni wizytowali i głosowali

Wyróżniony Radni wizytowali i głosowali

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Gniezno składała się z dwóch części. Pierwszą stanowiła wizytacja w miejscach trzech istotnych dla gminy i jej mieszkańców inwestycji – Lulkowie, Goślinowie i Szczytnikach Duchownych. Druga część sesji odbyła się już po powrocie z objazdu, w Urzędzie Gminy. Radni zdecydowali m.in. o zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Jankowo Dolne w sprawie jego podziału na dwie mniejsze jednostki.


Lulkowo...
W Lulkowie delegacja, w której skład prócz radnych weszli m.in. wójt Włodzimierz Leman i skarbnik gminy Gabriela Cempel, zwiedzili nowy Zakład Zagospodarowania Odpadów. Inwestycja, której wartość wyniosła ponad 81,5 mln zł (z czego blisko 46,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej) jest na ukończeniu. Zakład właściwie już pracuje, a jego oficjalne otwarcie odbędzie się 3 czerwca. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar gmin: Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Września, Nekla, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry. Jest to obszar o powierzchni ok. 1858,8 km kw, zamieszkały przez 212 tys. mieszkańców. Na infrastrukturę zakładu składają się sortownia – segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie, biostabilizacja oraz składowanie biostabilizatu (odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pozostałych z przetwarzania odpadów w zakładzie) w na nowo wybudowanej kwaterze.

Uczestnicy wyjazdu mieli m.in. okazję zobaczyć, jak funkcjonuje sortownia, w jaki sposób odbywa się biologiczna stabilizacja (kompostowanie) tlenowe frakcji organicznej i zielonej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych oraz zobaczyć kwaterę wyznaczoną do składowania biostabilizatu. Warto podkreślić, że na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie gmina Gniezno przekazała w ostatnich trzech latach ponad 730 tys. zł.

– Inwestycja jest zrealizowana w stu procentach. Trwają bieżące prace porządkowe i pielęgnacyjne. Jesteśmy po próbach. Wszystkie elementy instalacji zostały sprawdzone, zsynchronizowane. Parametry uzyskane w wyniku robót technologicznych odpowiadają założeniom kontraktu. Wszystko ruszy zgodnie z planem – mówi Edmund Młodzikowski, prezes spółki Urbis.

Goślinowo...
Kolejnym punktem w planie objazdu było Goślinowo, gdzie kończy się budowa świetlicy wiejskiej. Inwestycja, na której realizację gmina otrzymała 500 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej ma zostać niebawem ukończona. W sumie ma ona kosztować ok. 1,4 mln zł. Na zakończenie radni wizytowali budowę przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych. Jak przekonuje wójt Włodzimierz Leman, ta inwestycja była niezbędna dla poprawy warunków pobytu dzieci w tamtejszym przedszkolu. Inwestycja w całości finansowana z budżetu gminy ma kosztować w sumie ok. 1,4 mln zł. Remontu doczekać ma się też boisko znajdujące się przy szkole w Szczytnikach Duchownych. Do nowego przedszkola dzieci mają zacząć uczęszczać od nowego roku szkolnego, a więc z początkiem września. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca.

„Nie poprawia się infrastruktura”
W dalszej części sesji, radni zdecydowali o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku. Za okres od 2 lipca tego roku do 2 lipca 2016 stawka za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łabiszynku dla wszystkich dostawców ma wynieść 4,39 zł plus podatek VAT za metr sześcienny dostarczonych ścieków. W stosunku do jeszcze obowiązującej stawki to podwyżka o osiem groszy. Z kolei taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mają wynieść dla wszystkich grup odbiorców z ujęcia we wsi Łabiszynek 2,32 zł plus VAT za metr sześcienny (podwyżka o jeden grosz) i 2,3 zł plus VAT za metr sześcienny wody z ujęcia w Jankówku (podwyżka o osiem gorszy). Ponadto przyjęto taryfy za zaopatrzenie w wodę dla PHU „Wodkan”. Firma zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo i Krzyszczewo. Dla wszystkich grup odbiorców wody z ujęcia we wsi Modliszewko nowa stawka za metr sześcienny ma wynosić 2,37 zł z VAT. Będzie obowiązywać od 2 lipca tego roku do 2 lipca 2016.

Radni zdecydowali o przyjęciu nowych taryf, choć mieli zastrzeżenia co do jakości usług świadczonych przez wspomnianą firmę. Wojciech Wilkosz podkreślał, że stawki są rokrocznie podnoszone, a nie poprawia się infrastruktura. Hydrofornia w Modliszewku nie ma na przykład agregatu prądotwórczego. Zdaniem radnego jakość wody też nie jest dobra. W odpowiedzi wójt Włodzimierz Leman, przyznał, że w miarę możliwości finansowych zostaną podjęte działania zmierzające do podłączenia wsi objętych usługami firmy „Wodkan” do wodociągu miejskiego.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo Dolne dotyczącymi podziału sołectwa na dwie jednostki: sołectwo Jankowo Dolne i Jankówko. Zgodnie z zapisami uchwały konsultacje maja się odbyć w okresie od 1 do 30 czerwca tego roku. O trybie ich przeprowadzenia ma zdecydować wójt gminy Gniezno w drodze odrębnego zaradzenia. W sprawie podziału sołectwa Jankowo Dolne na dwa odrębne sołectwa wpłynął do urzędu gminy wniosek podpisany przez czterdziestu pięciu mieszkańców Jankówka. Zgodnie ze statutem projekt granic sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami powstania jednostki. Uchwała powinna ponadto określić obszar, granice, siedzibę władz i nazwy nowych jednostek pomocniczych.

Jezioro Wierzbiczany zagrożone?
Podczas sesji powrócił też temat Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Na zakończenie sesji przewodniczący rady gminy Piotr Łykowski podzielił się z zebranymi wrażeniami z wcześniejszej wizyty w Lulkowie. Uznał, że inwestycja jest bardzo potrzebna. – W mojej ocenie jest to trafna inwestycja. To, co można było zobaczyć kilka lat temu, a to co jest dzisiaj szalenie się różni – stwierdził Piotr Łykowski. Jego pozytywnej oceny nie podzielił Marek Słomczewski, sołtys Wierzbiczan, były przewodniczący rady gminy. Jego zdaniem w wyniku działalności zakładu zagrożone jest jezioro Wierzbiczany. – Miasto swoje wszystkie jeziora już załatwiło. Próbują to odzyskać. Pewnie nigdy nie stanie się tak, że jeziora w mieście będą normalne. Ne chciałbym dożyć czasów, że nasze piękne Jezioro Wierzbiczańskie skończy tak, jak Wenecja, Świętokrzyskie, czy Łazienki. Nie ma powodu do radości. Takich inwestycji nie buduje się na terenach, gdzie jest piasek, który jest przepuszczalny. Pamiętamy czasy, kiedy trzeba było wodę do gospodarstw doprowadzać, bo zatrucie sięgało półtora kilometra – uważa Marek Słomczewski.

W krótkiej dyskusji, która wywiązała się po podjęciu tematu zakładu w Lulkowie przez Piotra Łykowskiego, padały m.in. pytania o to, w jakiej wysokości podatek od nieruchomości wpłynie do gminy z tytułu działania na jej terenie zakładu, którego właścicielem jest spółka Urbis oraz jaki wpływ dowożenie do Lulkowa odpadów z czternastu gmin będzie miało na stan gminnych dróg.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.