http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Tego budżetu nie możemy nazwać dobrym”

Wyróżniony „Tego budżetu nie możemy nazwać dobrym”

Jak było do przewidzenia, Rada Miasta Gniezna zdecydowała o przyjęciu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta i udzieleniu absolutorium prezydentowi Tomaszowi Budaszowi. Podczas dzisiejszej sesji można jednak było odnieść wrażenie, że radni stanowili o udzieleniu absolutorium byłemu prezydentowi Jackowi Kowalskiemu. Przeciw opowiedzieli się radni klubu Ziemia Gnieźnieńska – Gniezno XXI. Powody takiej decyzji w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie omówił Krzysztof Modrzejewski.


Wcześniej jednak głos zabrała skarbnik Ewa Gawrych, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na jego temat. Zgodnie z przedstawionymi przez nią danymi, dochody budżetu wykonano na poziomie 204.205.868 zł, a wydatki w wysokości 211.690.611 zł. Ubiegłoroczny budżet zamknął się więc deficytem w wysokości blisko 7,5 mln zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wykonano w wysokości ponad 20,14 mln zł. Natomiast zobowiązania miasta na koniec grudnia wynosiły ponad 61,36 mln zł, z czego zobowiązania niewymagalne, a więc takie których termin płatności minął – ponad 6,35 mln zł.

Po omówieniu przez Ewę Gawrych sprawozdania głos zabrali radni. Jako pierwszy w imieniu radnych klubu Platformy Obywatelskiej wypowiedział się Dariusz Banicki. – Przyglądając się inwestycjom w mieście Gnieźnie prowadzonym lub ukończonym w 2014 roku, wśród których wymienić można budowę  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, modernizację oczyszczalni ścieków, rewitalizację targowiska przy Placu 21 Stycznia, budowę sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 oraz boisk sportowych, czy budowę fontanny na Rynku, należy podkreślić, że bardziej wpływały one na modernizację Gniezna, niż na jego rozwój, którego szczególnie potrzebuje nasze miasto – mówi radny.

Zwrócił uwagę, że ubiegłoroczny budżet był realizowany w zgodności z ustawą o finansach publicznych. Zaznaczył też, że choć dzisiejsze głosowanie dotyczy udzielenia absolutorium prezydentowi Tomaszowi Budaszowi, to ubiegłoroczny budżet konstruował i przez większość minionego roku realizował były prezydent Jacek Kowalski. – Kierując się zasadą, że przy udzielaniu absolutorium oceniania jest wyłącznie prawidłowość zrealizowanych dochodów i wydatków za miniony rok, w oparciu o opinie regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna, radni klubu Platformy Obywatelskiej będą głosować za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Gniezna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – zakończył Dariusz Banicki.

Dalej opinię radnych klubu Samorządni przedstawił Jerzy Paweł Lubbe. – Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Jako miasto jesteśmy obciążeni ponad sześćdziesięciomilionowym długiem. Myśląc o następnych budżetach musimy wszyscy o tym dobrze pamiętać, jeżeli będziemy podnosić rękę za poważnymi wydatkami – podkreśla radny. Zadeklarował jednak, że klub Samorządni udzieli absolutorium prezydentowi.

W imieniu radnych klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał Jan Budzyński. Podkreślił, że decydując o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu radni jego klubu kierowali się przede wszystkim opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. – Rok 2014 nie był łatwym rokiem – mówi Jan Budzyński. – Podchodzimy do oceny wykonania budżetu apolitycznie. Miasto funkcjonowało bez zastrzeżeń. Zaplanowane inwestycje zostały wykonane. Pracownicy urzędu i służby miejskie pracowały z poczuciem bezpieczeństwa. Szkoły i przedszkola pracowały bez zakłóceń przy prowadzonych remontach i inwestycjach – dodaje.

Jako ostatni wystąpił Krzysztof Modrzejewski, który przedstawił stanowisko radnych klubu Ziemia Gnieźnieńska – Gniezno XXI. Już na wstępie zadeklarował, że zagłosują oni przeciwko przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu. – Zagłosujemy nie przeciw temu budżetowi, czy panu prezydentowi. Zagłosujemy przeciw ze względu na to, że nie akceptujemy wcześniej zastosowanej polityki budżetowej w mieście. Nie mamy wątpliwości, że wykonanie poprzedniego budżetu jest świetną pracą rzemieślniczą, że został on wykonany zgodnie z prawem – mówi Krzysztof Modrzejewski. – Naszym głównym zarzutem jest celowość niektórych wydatków i prowadzenie pod względem merytorycznym polityki finansowej miasta. Nie zgadzamy się z tym, że przez wszystkie poprzednie lata wydano tyle pieniędzy, zaciągnięto kredyty, a nie mamy w mieście konkretnych inwestycji, które wpływałyby bezpośrednio na sytuację mieszkańców – dodaje. Przywołując przykład fontanny na Rynku stwierdził, że nie takich inwestycji oczekiwali mieszkańcy. – Wierzymy, że kolejny budżet zaproponowany w całości przez pana prezydenta Tomasza Budasza będzie budżetem lepszym, idącym w dobrym kierunku – zaznacza Krzysztof Modrzejewski. – Tego budżetu nie możemy nazwać dobrym – dodał.

Po tych wypowiedziach przewodniczący Michał Glejzer zwrócił się do radnych niezrzeszonych Bogusławy Młodzikowskiej i Małgorzaty Cichomskiej-Szczepaniak z pytaniem, czy chcą przedstawić swoje stanowisko na temat sprawozdania z wykonania budżetu.  Pierwsza z nich stwierdziła, że wyrazi swoją opinię poprzez głosowanie. Druga również nie zabrała głosu, wobec czego radni przystąpili do podjęcia stosownych uchwał. Jak wynikało z wcześniejszych deklaracji przeciw przyjęciu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi głosowali Krzysztof Modrzejewski, Maciej Elantkowski i Ryszard Niemann. Pozostali radni opowiedzieli się za ich przyjęciem.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.