http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Centrum Kształcenia Praktycznego będzie odrębną jednostką

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w jednomyślnym głosowaniu zdecydowała o przyjęciu uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Z początkiem września działające przy ulicy Słowackiego Centrum stanie się zatem samodzielną jednostką oświatową. Zanim jednak doszło do głosowania odbyła się dość długa dyskusja.


Projekt uchwały omówił Jerzy Paweł Lubbe, p.o. dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Przedstawił on m.in. uzasadnienie uchwały, gdzie napisano, że wyłączenie Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ma umożliwi skuteczne zarządzanie zarówno zasobami materialnymi jak i ludzkimi. Ponadto pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy szkolenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy zawodowych, a także pozyskiwanie środków zewnętrznych na doposażenie i unowocześnienie bazy. Reorganizacja ma również na celu sprawne przystosowanie bazy do potrzeb nauczania w nowych zawodach oraz uelastycznienie procesów kształcenia w zależności od potrzeb rynku pracy.

Na pytania radnych odpowiadał Sylwester Sip, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Radna Krystyna Żok pytała m.in. o jakie zawody poszerzone zostanie kształcenie w nowej jednostce. Z kolei radny Robert Andrzejewski zwracał uwagę na to, że powołanie Centrum Kształcenia Praktycznego jest nie tylko okazją do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do odbywania egzaminów zawodowych, ale też wymiany sprzętu, na którym uczniowie mogliby zdobywać konkretne umiejętności. Pytał, czy w nowo tworzonej jednostce znajdzie się miejsce dla kształcenia z zakresu rolnictwa i informatyki. – Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie po co wyłączać to Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, skoro ono jest i dobrze funkcjonuje. Przede wszystkim jest to wyjście naprzeciw temu, co się dzieje na rynku pracy – mówi Sylwester Sip. – Szkolnictwo zawodowe jest motorem gospodarki. Mamy ogromną szansę, żeby ten rozwój nastąpił w regionie. To echo tego wszystkiego, co się dzieje we Wrześni. Dodam, że Września inwestuje w tej chwili około stu milionów właśnie w takie centrum. Nie możemy zostać z tyłu i opierać się jedynie na tym podstawowym szkolnictwie zawodowym. Musi istnieć placówka, która będzie bardzo szybko, elastycznie reagować na to, co dzieje się na rynku pracy. Mamy już zaplanowane działania w ramach OSI, na które przewidziane jest na chwilę obecną około siedmiu milionów złotych. Są to działania bardzo szerokie wspierające wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Uczestniczyłem w pracach nad tym projektem – dodaje.
 
Z kolei radny Marian Pokładecki pytał m.in. czy wyłączone centrum będzie jednostką budżetową, jaka będzie jej struktura organizacyjna i na jakiej zasadzie pracownicy szkoły przejdą do nowej jednostki. Sylwester Sip odpowiedział, że Centrum Kształcenia tak jak do tej pory będzie jednostką budżetową, której dochody będą odprowadzane do powiatu.

Odnosząc się do kwestii kadrowych przyznał, że odbyły się konsultacje z pracowniami szkoły. – To są sprawy dość trudne. Wiadomo, że zmiany niosą za sobą to, że ktoś zyska, ktoś straci – stwierdził dyrektor. Przyznał jednocześnie, że reorganizacja ma się odbyć w taki sposób, by nikt nie stracił pracy. – Pracownicy dydaktyczni Centrum Kształcenia Praktycznego, a jest ich tam niewielu, którzy są obecnie zatrudnieni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pozostaną zatrudnieni w naszej szkole. Zmieni się sytuacja dla pracowników administracji i obsługi, dlatego że zmieni się im pracodawca. Nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i zostaną od pierwszego września zatrudnieni przez Centrum Kształcenia Praktycznego – wyjaśnia S. Sip.

Radny Rafał Spachacz pytał natomiast, czy centrum będzie placówką oświatową i czy jej dyrektor będzie wybierany zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i kartą nauczyciela. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Roberta Andrzejewskiego, Sylwester Sip zapewnił, że wyłączenie centrum ma służyć wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym. Głos zabrał też Jerzy Paweł Lubbe. – Myśleliśmy o rolnictwie, informatyce i gastronomii – przyznał dyrektor. – Centrum Kształcenia Praktycznego będzie musiało podpisywać umowy ze szkołami na przeprowadzanie praktycznej nauki zawodu bądź kursów na sprzęcie, który tam jest. Wówczas będzie mogło starać się o środki zewnętrzne na doposażenie tych miejsc, w tych zawodach, o których mówiłem. Wiadomo, że niemożliwe jest prowadzenie kursów, czy dokształcania w obszarze rolnictwa na Słowackiego. To musi się odbywać na Kostrzyńskiej – dodaje.

Radna Krystyna Żok zaapelowała, by przy podejmowaniu decyzji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych brać pod uwagę również szkoły z terenu powiatu, a nie tylko z terenu Gniezna. W odpowiedzi starosta Beata Tarczyńska złożyła zapewnienie, że centrum będzie działało na korzyść wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, również tych z terenu powiatu. Z kolei Jerzy Berlik zaznaczył, że jednym z argumentów, dla których Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji odłączenia centrum jako samodzielnej jednostki było to, że zostanie tam położony odpowiedni nacisk na edukację rolniczą, m.in. w zakresie naprawy sprzętu rolniczego. Z kolei radny Rafał Spachacz zasugerował, by przekształcając centrum rozszerzyć jego działalność o kształcenie ustawiczne. Sylwester Sip przyznał, że są takie plany, jednak w pierwszej kolejności ma dojść do reorganizacji.

Dyskusję zakończył Robert Gaweł. – Niezmiernie cieszę się że stanowiska radnych opozycji, którzy przyjmują tą koncepcję z takim poparciem. Rozumiem te wszystkie apele, które są wygłaszane, dotyczące tego, żeby się pochylić nad sprawami środków zewnętrznych, żeby organizacja centrum została we właściwy sposób przeprowadzona – mówi Robert Gaweł. Dodał, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zapowiedź zmian przyjęli z satysfakcją. – Myślę, że ten krok, który dziś jest podejmowany i mam nadzieję będzie zasługą całej rady, przyczyni się do tego, że uda nam się przygotować ludzi do rynku pracy. Ale też uda nam się odwrócić proporcje, które są na przykład w Gnieźnie, gdzie 52 proc. gimnazjalistów wybiera szkoły licealne, 31 proc. wybiera technika, a tylko 17 proc. szkoły zawodowe. To jest niewłaściwa tendencja jeżeli chodzi o dalsze wykształcenie i pracę – stwierdził Robert Gaweł.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.