http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„To jest przykre, że do takich rzeczy dochodzi”

Wyróżniony „To jest przykre, że do takich rzeczy dochodzi”

W trybie nadzwyczajnym została zwołana dziś sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, by pilnie wezwani radni mogli przegłosować kilka uchwał, których ważność wymagała bezzwłocznych rozstrzygnięć. Przed otwarciem posiedzenia przewodniczący wywołał również sprawę zwolnionej z pracy Moniki Wróbel, dyrektora Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.


W środę zebrała się Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, w czasie której przyjęto kilka pilnych uchwał z zakresu polityki finansowej. Powiat gnieźnieński ma przystąpić niebawem do programu „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych”. - To jest spowodowane naszą współpracą z Urzędem Marszałkowskim w kwestii projektu „Wyposażenie wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa wielkopolskiego”. To dotyczy pozyskania środków finansowych na unowocześnienie informatycznych instrumentów w naszych szpitalach – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, który dodaje, że kwota dofinansowania jest dość spora. - Jesteśmy beneficjentami tego projektu unijnego w ramach OSI i kwota przyznana dla wszystkich 53 partnerów całego projektu to ponad 75 milionów złotych, a kwota, którą wydatkujemy, to jest ok. 400 tys. zł, natomiast otrzymujemy z tego programu ok. 3 mln zł. To się będzie odbywać poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania i to umożliwi pacjentom uzyskiwanie swojej medycznej dokumentacji przez internet, a  także telefoniczne umawianie na wizyty lekarskie – zauważa J. Berlik.

Przyjęto także poprawki do uchwały zakwestionowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, która stwierdziła nieprawidłowości w szacunkach ekonomicznych do zmian uchwały budżetowej, którą procedowano przed ponad miesiącem. Okazało się, że przy okazji zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, zapomniano powiększyć kwoty ogólnych przychodów budżetowych i limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, co RIO wskazała w stosownym dokumencie. - Ta uchwała podjęta została na sesji czerwcowej i w związku ze zmianami, które okazały się niespójne w świetle kwot, które się pojawiają w treści uchwały i uzasadnieniu, RIO dało nam czas do końca lipca na zmianę uchwały – tłumaczy Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, który w sposób jednoznaczny określa przyczyny tej kolizji rachunkowej. - W tej uchwale były błędy, te kwoty nie były spójne i taką uchwałę przedstawił nam Zarząd z panią starostą i po prostu tak jest – ocenia D. Igliński.

Przewodniczący przed otwarciem posiedzenia poinformował także radnych o zwolnieniu z pracy dyrektora Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Moniki Wróbel, której przed dwoma tygodniami zostało wręczone wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez obowiązku świadczenia pracy podczas trwania wypowiedzenia. - To wypowiedzenie zostało wręczone podczas mojej nieobecności, nie konsultując tego nawet ze mną, a pani dyrektor podlegała w sposób merytoryczny pod moją osobę i to ona pracowała dla państwa przez ostatnie 10 lat – zauważa przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, który podkreśla, że o całej sprawie został powiadomiony po dwóch dniach, mailowo. - Pani starosta poinformowała mnie o tym mailem, w którym nawet nie wie, jak się nazywa Biuro Rady i brzmi, że został zwolniony dyrektor Biura Rady Starostwa Powiatowego. To jest przykre, że do takich rzeczy dochodzi i to są kolejne działania przeciwko państwu, bo pani dyrektor nie zrobiła nigdy nic przeciwko Radzie i Zarządowi – komentuje D. Igliński.

Przewodniczący odczytał także list, który Monika Wróbel napisała do radnych powiatowych i w którym dziękowała za dobrą współpracę. Na razie nie wiadomo, czy była dyrektor Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego będzie chciała odwoływać się od wypowiedzenia do sądu pracy.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.