http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Cała prawda o tym, jak Platforma zabrała 50 mln na gnieźnieński szpital

Wyróżniony Cała prawda o tym, jak Platforma zabrała 50 mln na gnieźnieński szpital

Dopiero dzisiaj przeczytałem kuriozalny tekst Pani Rzecznik Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka – działacza PO, pt. „Dementi ws. wypowiedzi posła Z. Dolaty”. W tym krótkim tekście działacz PO Marek Woźniak piórem swojej Rzecznik Prasowej osiągnął Himalaje hipokryzji zarzucając mi kłamstwo, podczas gdy sam bezczelnie łże, licząc na krótką pamięć mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.


   Pierwszy „zarzut” marszałka Woźniaka dotyczy 34 mln zł na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala. Twierdzi on, że nie zabrał naszemu powiatowi tej ogromnej kwoty na realizację inwestycji, która będzie służyć ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców i jest od lat przez nich oczekiwana. Tymczasem kwota 34 mln zł na rozbudowę naszego szpitala została zapisana na pierwszym miejscu w projekcie inwestycji realizowanych ze środków UE alokowanych w ramach OSI – Obszarów Strategicznej Interwencji. Zdecydowały o tym jednogłośnie wszystkie samorządy gminne naszego powiatu, które znalazły się w Gnieźnieńskim OSI. Potwierdzą ten fakt wójtowie, burmistrzowie, Prezydent Gniezna oraz Pani Starosta. Samorządowcy nie musieli podejmować takiej decyzji – mogli walczyć o to, aby te 34 mln trafiły do ich gmin, ale rozumieli, że najważniejszą sprawą dla mieszkańców naszego powiatu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. O zdrowie i życie ludzi nie troszczył się raczej marszałek z PO Marek Woźniak, który po objęciu władzy w powiecie gnieźnieńskim przez Prawo i Sprawiedliwość stwierdził, że nie zgadza się aby 34 mln przeznaczono na rozbudowę naszego szpitala. Brałem udział – wraz z samorządowcami – w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, w trakcie którego taką deklarację Marek Woźniak złożył. Są na to liczni świadkowie. Wywiązała się wtedy dyskusja, w trakcie której przekonywano marszałka Woźniaka, że jego decyzja uderzy w mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Sam zabierałem w niej głos i polemizowałem z jego „argumentem”, iż w ramach OSI nie można finansować rozbudowy szpitali. Podawałem liczne przykłady z innych województw, gdzie w ramach OSI buduje się szpitale, kupuje wyposażenie, remontuje. Pozostawał głuchy na rzeczowe argumenty wtedy – pozostaje i teraz, próbując wmówić, że: „Od samego początku obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 nie było możliwości finansowania infrastruktury ochrony zdrowia w ramach (…) OSI – Obszarów Strategicznej Interwencji”. Jest to bezczelne kłamstwo M. Woźniaka - marszałka z Platformy. Wystarczy np. wejść na stronę WWW.funduszedlamazowsza.eu by zapoznać się z „Planem inwestycyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego OSI - Obszaru Strategicznej Interwencji”. Zarząd Województwa Mazowieckiego (podobnie jak w Wielkopolsce z PO i PSL) zdecydował, że projektem wiodącym będzie „Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia” i w jego ramach nastąpi modernizacja i doposażenie szpitali w Radomiu i regionie radomskim (12 placówek szpitalnych). Dodam, że dla wszystkich OSI na Mazowszu na inwestycje w szpitalach przeznaczono 19 mln 856 tys. euro, czyli ponad 84 mln zł. Do tego należy dodać 9 mln 324 tys. euro, czyli blisko 40 mln zł na remonty i modernizacje mazowieckich przychodni (AOS i POZ), by widzieć, jak środki UE mogą poprawiać jakość świadczeń zdrowotnych. Podobnie jest w innych województwach – ale w Wielkopolsce marszałek Woźniak zdecydował, że nie przeznaczy 34 mln na gnieźnieński szpital. Ciekawe, czy w wyborach do sejmiku w 2018 r. będzie miał odwagę ponownie startować z naszego okręgu? Jeśli wystartuje, to mam nadzieję, że mieszkańcy naszego powiatu nie oddadzą na niego żadnego głosu za to, że ZABRAŁ nam 34 mln zł!!!

   Drugi „zarzut” dotyczy 16 mln zł środków UE przeznaczonych na rozbudowę szpitala, które koalicja PO-SLD rządząca w poprzedniej kadencji w powiecie gnieźnieńskim zwróciła z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego. Pani Rzecznik Marszałka Woźniaka, pewnie nie wie, że jako poseł na Sejm RP otrzymałem od ówczesnego starosty z PO D. Pilaka całą korespondencję między starostwem gnieźnieńskim, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie zwrotu tych 16 mln zł (więcej w załączniku). Wynika z niej jednoznacznie, że koalicja PO-SLD ze starostą Dariuszem Pilakiem na czele oddała przyznane już dofinansowanie na rozbudowę szpitala odrzucając propozycje Urzędu Marszałkowskiego – w tym ostatnią z 10 stycznia 2012 r., która zakładała bezkosztową formę zabezpieczenia. Podkreślę przy tym, że nie oskarżałem Urzędu Marszałkowskiego o błędy w tej sprawie. Wręcz przeciwnie – z korespondencji wynika, że Marszałek z PO chciał, aby starosta z PO D. Pilak wykorzystał te 16 mln zł. Gnieźnieńska PO jednak budować szpitala nie chciała, ponieważ planowała jego komercjalizację i prywatyzację i ogromne pieniądze oddała. Gdyby działacze Po i SLD postąpili inaczej, szpital byłby już od kilku lat rozbudowany.
Reasumując: na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala Platforma powiatowa zabrała nam 16 ml zł, a wojewódzka 34 mln zł, czyli łącznie 50 mln zł. Takie są koszty rządów PO w tym tylko zakresie. Mieszkańcy naszego powiatu mogą być jednak spokojni. Prawo i Sprawiedliwość sprawę bezpieczeństwa zdrowotnego traktuje priorytetowo i rządząc w powiecie dokończy rozbudowę Szpitala Pomnika Chrztu Polski w oparciu o budżet powiatu oraz środki zewnętrzne, które systematycznie pozyskujemy. Praca wre!
                                
Zbigniew Dolata


Załączniki - materiał na moją konferencję prasową z 9 grudnia 2013 r.


Jak koalicja PO – Wielkopolanie  – SLD doprowadziła do zaniechania rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala, co zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców

1. 18.08.2011 – po rozwiązaniu umowy z firmą „GOLD-BUD” - głównym wykonawcą budowy szpitala Dyrektor ZOZ W. Pilarczyk wysyła pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu

2. 19.09.2011 – odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego, w której „wyraża gotowość przedłużenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pod warunkiem wypracowania przez Beneficjenta (czyli ZOZ) i organ założycielski, tj. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, bezpiecznych prawno-finansowych rozwiązań umożliwiających dalszy prawidłowy przebieg realizacji inwestycji”

3. 6.10.2011 – Starostwo prosi Urząd Marszałkowski o „uściślenie i konkretne sprecyzowanie” kwestii zabezpieczeń jakie ma wypracować ZOZ i Starostwo

4. 26.10.2011 – Urząd Marszałkowski przedstawił do wyboru 3 formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (weksel wystawiony przez ZOZ i poręczony przez Starostwo, gwarancja bankowa wystawiona przez Starostwo na rzecz Urzędu Marszałkowskiego lub poręczenie Starostwa za zobowiązania ZOZ)

5. 13.12.2011 – Starostwo odpowiada dopiero po 48 dniach zapewniając obłudnie, że rozbudowa szpitala jest „bardzo ważnym i priorytetowym zadaniem”. Odrzuca jednak propozycje Urzędu Marszałkowskiego stwierdzając, że „Powiat nie ma faktycznych i prawnych możliwości zaciągnięcia kolejnych znaczących zobowiązań...”

6. 10.01.2012 – wobec negatywnej odpowiedzi Starostwa Urząd Marszałkowski proponuje bezkosztową formę zabezpieczenia w postaci „przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego jako współbeneficjenta odpowiedzialnego za realizację projektu, przyjmującego solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie”

7. 13.03.2012 – Starostwo odrzuca propozycję Urzędu Marszałkowskiego !!!

8. 20.03.2012 – Urząd Marszałkowski w odpowiedzi stwierdza, że – skoro „Powiat nie przyjmuje propozycji przystąpienia do umowy o dofinansowanie w roli współbeneficjenta odpowiedzialnego za realizację projektu”, co było „inną, bezkosztową formą udziału Starostwa” w realizacji rozbudowy szpitala – „rozważa wypowiedzenie umowy o dofinansowanie”.

9. 12.04.2012 – przez 3 tygodnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego nie reagował na te propozycje i w związku z tym Urząd Marszałkowski rozwiązał umowę.

Oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości
    Dokończenie budowy gnieźnieńskiego szpitala jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne ponad 140 tys. mieszkańców naszego powiatu. Musi to nastąpić również dlatego, że do 2016 r. szpitale będą musiały dostosować się do norm unijnych. Decyzja koalicji PO - Wielkopolanie – SLD o zaniechaniu rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala i rezygnacji z 16 mln zł dofinansowania z WRPO jest  skandalicznym przykładem nieudolności, braku odpowiedzialności podjętym dla osiągnięcia doraźnej korzyści politycznej – znalezienia pretekstu do zwolnienia niewygodnego dyrektora ZOZ. Zarząd powiatu ze starostą z PO, wicestarostą z SLD i członkiem zarządu ze Stowarzyszenia Wielkopolan podjęli z premedytacją tę skandaliczną decyzję mając pełną świadomość, że narażają w ten sposób zdrowie i życie mieszkańców.
    Za podejmowanie tak skandalicznych decyzji Zarząd Powiatu powinien być odwołany. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył stosowny wniosek, który został odrzucony głosami radnych koalicji PO –  Wielkopolanie – SLD. Wzięli oni w ten sposób pełną odpowiedzialność za skutki cynicznej polityki starosty Pilaka i wicestarosty Andrzejewskiego. Broniąc skompromitowanych kolegów partyjnych wbrew interesom mieszkańców powiatu powinni zostać rozliczeni podczas kolejnych wyborów.
    
   Jeśli Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w powiecie gnieźnieńskim to pierwszą decyzją będzie dokończenie budowy szpitala w oparciu o środki UE, które otrzymała Polska na lata 2014 – 20.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.