http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Trzy procent budżetu na remonty kamienic miejskich?

Radni miejscy z klubu Samorządni przedstawili dziś swój pomysł, aby wysokość środków, które przeznaczane są na remonty zasobów komunalnych była wprost proporcjonalna do wysokości budżetu miejskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu na remonty kamienic miejskich można przeznaczyć o prawie cztery razy więcej pieniędzy niż jest to planowane na rok najbliższy. Poruszono także temat funkcjonowania zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.

Dyrektor nie będzie dyrektorem!

Dzisiaj rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Najwyższą ocenę komisji konkursowej uzyskał Marek Jóźwiak, dotychczasowy wicedyrektor tej szkoły. Pokonał dwoje kontrkandydatów, wśród nich Jerzego Pawła Lubbe,  dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, które jest organem prowadzącym placówkę.

Subskrybuj to źródło RSS