http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Powstanie klasa patronacka „Meble Gniezno”!

W siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie zostało podpisane porozumienie, na mocy którego w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ulicy Sienkiewicza będzie utworzona klasa patronacka „Meble Gniezno”. Konsorcjum meblowe tworzą firmy: Bovelli Bedding, Complet Chmielewscy, Gabis, Sibag, Sofex, Softrans. Nabór uczniów do klasy meblowej zostanie uruchomiony najprawdopodobniej za niecały miesiąc.

Licea i szkoły zawodowe czekają kolejne zmiany

Nie znajdują potwierdzenia zapowiadane wcześniej plany ograniczania wyboru języków obcych w liceach ogólnokształcących na terenie Gniezna. We wszystkich placówkach zachowane zostanie nauczanie angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a w dwóch również języka francuskiego. W szkołach zawodowych tymczasem zostaną wprowadzone nowe kierunki kształcenia, np. technikum weterynaryjne.

Rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Na przełomie maja i czerwca uczniowie kończący w tym roku gimnazja mogą aplikować do szkół średnich i zawodowych. Szesnastolatków najczęściej namawia się, aby korzystali z ofert, które przedstawiają placówki kształcące w konkretnych zawodach. Dziś w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie, na którym przybliżono pokrótce ofertę przygotowaną dla osób, które skorzystają z tego kierunku dalszego kształcenia.

Centrum Kształcenia Praktycznego będzie odrębną jednostką

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w jednomyślnym głosowaniu zdecydowała o przyjęciu uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Z początkiem września działające przy ulicy Słowackiego Centrum stanie się zatem samodzielną jednostką oświatową. Zanim jednak doszło do głosowania odbyła się dość długa dyskusja.

Subskrybuj to źródło RSS