Raportuj komentarz

Niestety, ani Miasto ani Starostwo nie potrafią docenić i promować swoich pisarzy. Ale nie ma co się dziwić, skoro w wydziałach kultury sami amatorzy bez dorobku własnego, więc jak mogą wartościować cokolwiek?