http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Jestem niepełnosprawny - chcę pracować nie tylko nad sobą”

Wyróżniony „Jestem niepełnosprawny - chcę pracować nie tylko nad sobą”

Stowarzyszenie MAKI działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i autyzmem od 2009 roku. Powstało w 2008 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także tworzenie wzajemnego wsparcia dla ich rodzin.


Na co dzień prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” dla dorosłych osób niepełnosprawnych. 29.11.2019r. przed południem w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Sikorskiego 12 w Gnieźnie odbył się Event podsumowujący projekt „Jestem niepełnosprawny- chcę pracować nie tylko nad sobą”, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania zaplanowane w projekcie były wielotorowe, bezpośrednio  skierowane do osób niepełnosprawnych jak również do społeczności lokalnej, ponieważ bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ich sytuację i umiejętności zawodowe. W trakcie trwania projektu odbywały się różnego rodzaju kursy i warsztaty, które trwały od września do listopada. Podczas trwania tych zajęć osoby niepełnosprawne z takich ośrodków jak WTZ w Gnieźnie, ŚDS Dom Tęcza w Gnieźnie ŚDS w Trzemesznie oraz WTZ w Kłecku mogły nabyć niezbędnych umiejętności zawodowych, poznać swoje mocne strony, a także pozyskać niezbędne informacje dotyczące ofert pracy.

W działaniach wzięły udział 54 osoby z niepełnosprawnością, którym pomagało 20 wolontariuszy z III Licem Ogólnokształcącego przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie. Beneficjenci podnosili swoje kwalifikacje i doskonalili umiejętności poprzez udział w Doradztwie  zawodowym. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z tematyką warsztatu, zidentyfikowanie posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnego bilansu umiejętności oraz mocnych i słabych stron, uświadomienie znaczenia wiedzy o sobie samym w procesie kształtowania własnej roli zawodowej i planowania ścieżki kariery. Działania tego typu miały na celu niwelowania stereotypów i uprzedzeń, przez które często osoby niepełnosprawne ocenia się jedynie w kategoriach ograniczeń i deficytów, a zapomina się o potencjale i możliwościach, którymi się charakteryzują. Kształtowanie i wzmacnianie samoświadomości uczestników jest pierwszym krokiem do pomocy im w zmianie swojego nastawienia do pracy i uczestnictwie w życiu społecznym.

Podczas Kursu mycia i czyszczenia samochodów „Auto SPA” zapoznawali się ze stanowiskiem, narzędziami, urządzeniami i produktami, które będą potrzebne do procesu mycia, czyszczenia i konserwacji pojazdów, omówienie zasad BHP. W trakcie trwania szkolenia osoby niepełnosprawne zdobędyły wiedzę teoretyczną w jaki sposób zastosować specjalistyczne preparaty, maszyny do czyszczenia, pielęgnacji samochodu przeznaczone do indywidualnego stosowania jak również w salonach samochodowych czy myjniach.

Kurs komputerowy z podstawami cyfrowych procesów graficznych zapoznał osoby niepełnosprawne  z umiejętnościami w zakresie tworzenia projektów graficznych. W trakcie kursu  uczestnicy skupiali się na zapoznaniu uczestników z obsługą pras do sublimacji oraz obsługi drukarki przeznaczonej do wydruku materiałów do sublimacji. oraz zapoznali się technikami nanoszenia wybranej/zaprojektowanej grafiki na wyznaczoną powierzchnie (tekstylia: koszulki bawełniane, chusty wielofunkcyjne), (ceramika: talerze, kubki) gadżety reklamowe/użytkowe: smycze, puzzle dekoracyjne).

Kurs kulinarny „Fit Lunch boxy” pozwolił osobom niepełnosprawnym na  nabycie umiejętności przygotowywania zdrowych lunch boxów. Jest to bardzo popularne i wiele restauracji i barów trudni się przyjmowaniem i prowadzeniem tego typu cateringów. Osoby niepełnosprawne nauczyły się przygotowywać posiłki do lunch boxów. Podczas szkolenia zawodowego beneficjenci projektu zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne związane z podstawowymi zasadami przygotowywania posiłków Dzięki temu osoby niepełnosprawne na rynku pracy będą mogły znaleźć zatrudnienie w restauracjach, barach czy firmach cateringowych chociażby jako pomoc czy bezpośrednio na stanowisku kucharza.

Kurs stylizacji paznokci „Dłonie wizytówką człowieka”. W trakcie tego kursu osoby niepełnosprawne zdobyły umiejętności praktyczne związane z pielęgnacją dłoni oraz wykonania manicure hybrydowego.. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności może przyczynić się może  do znalezienia przez osoby niepełnosprawne pracy w salonie kosmetycznym.

Kurs stolarstwa zewnętrznego-ogrodowego „Altana ogrodowa od A do Z” Podstawowym celem kursu było nabycie i opanowanie przez uczestników , podstawowych umiejętności potrzebnych do    wykonywania zawodu stolarza, obsługi narzędzi i elektro narzędzi zgodnie z zasadami BHP co wiązało się z zapoznaniem nowych technik tworzenia, zapoznanie z nowymi materiałami, nauką wykonywania w poprawnej kolejności czynności , oraz zwiększeniem samodzielności w podejmowaniu działań związanych chociażby z naprawą bądź konserwacją uszkodzonych elementów stolarskich w codziennym życiu. Kurs miał za zadanie podnieść kwalifikacje zawodowe, które uczestnik nabędzie podczas zajęć praktycznych.

Warsztaty korzystania z instytucji wspomagających rozwój umiejętności społecznych, kulturalnych i zawodowych.  W trakcie warsztatów osoby niepełnosprawne zostały przygotowane do możliwie jak najpełniejszego i jak najbardziej samodzielnego życia w społeczeństwie.  Miały możliwości korzystania z instytucji, pozwoli im to również na stanie się członkiem społeczności poprzez naukę korzystania z jej wytworu. Beneficjenci skorzystają z takich instytucji jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,Powiatowy Urząd Pracy, restauracja, kino. W takcie trwania tych treningów odbędzie się trening korzystania z komunikacji miejskiej (autobus) oraz trening ekonomiczny/budżetowy (posługiwanie się pieniędzmi. Podczas Eventu podsumowującego działania projektowe każdy uczestnik otrzymał  certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Gratulacje i słowa uznania dla osób niepełnosprawnych złożył Pan prezydent miasta Gniezna Michał Powałowski,  który z  ogromnym podziwem oglądał efekty prac uczestników projektu. W trakcie evetu towarzyszyli również osobom niepełnosprawnym przedstawiciele Urzędu Pracy w Gnieźnie pani Renata Kościelniak oraz przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie - Anna Wojciechowska. 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.