http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Zdalna Biblioteka – by być bliżej czytelników”

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, jest zamknięta dla czytelników do odwołania. Nie oznacza to jednak, że nie ma dla nich żadnych propozycji kulturalnych. Jak niemal wszystkie instytucje kultury, ze swoją ofertą przeniosła się do internetu, wykorzystując zdalne kanały komunikacji: stronę internetową (http://biblioteka.gniezno.pl), media społecznościowe (Facebook) oraz platformę YouTube. To tu – systematycznie i w cyklach – będą pojawiać się propozycje okołoliterackie i inne, związane z Biblioteką. Warto śledzić te kanały, bo materiały będą różnorodne i przeznaczone dla czytelników (oczywiście nie tylko) w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Etykiety

Zwiedzanie pałacu w Zakrzewie przełożone

Przypominamy, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo turystów – w związku z panującym koronowirusem – zarządzający pałacem w Zakrzewie podjęli decyzję o przełożeniu zwiedzania pałacu zaplanowanego na niedzielę, 15 marca na termin kwietniowy. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat MPK Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie informuje, że z dniem 12 marca br. aż do odwołania, zawiesza sprzedaż biletów przez kierowców.

Marcowe „Bajkopomagajki”

Z myślą o zorganizowaniu wsparcia dla rodzin czytelniczego Klubu dla Dzieci i Rodziców „Bajkopomagajki” wyszli jego organizatorzy. Uczestnicy marcowego spotkania chłonęli pozostające nie do przecenienia rady, jak wspomagać proces wzajemnego zrozumienia i budowania dobrych relacji z dziećmi. Bowiem ze wsparciem i pomysłami by ułatwić codzienne życie i wygospodarować w nim więcej czasu na wspólne, kreatywne zajęcia pojawił się gość specjalny Anna Bentyn - doradca metodyczny pedagogów i wychowawców świetlic gnieźnieńskich oraz mediator.

Etykiety

Dramat Marcinkowskiego – warsztat dla młodzieży metodą dramy

Drama jest aktywną i bardzo twórczą metodą w pracy z młodzieżą i dziećmi, która powierza uczniom rolę kreatora i sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń prowadzącego. Metoda ta wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka ekspresję aktorską, skłonność do naśladownictwa i zabawy, co nie oznacza, że uczestnicy stają się aktorami i „grają”.

Etykiety

„Młodzi razem”

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Młodzi Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Etykiety
Subskrybuj to źródło RSS