http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Samorządowcy przy tenisowych stołach i na strzelnicy

Wyróżniony Samorządowcy przy tenisowych stołach i na strzelnicy

W sali sportowej OKSiR i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2  im. Lotnictwa Polskiego  w Witkowie  odbyły się XX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod Honorowym Patronatem Krystyny Łybackiej – Posła do Parlamentu Europejskiego - IV  Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. 

     
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie z Radą Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu przy współpracy takich instytucji, placówek i organizacji jak: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie i Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego.

Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 26 gmin i 13 powiatów województwa wielkopolskiego. Wśród 175 uczestników, w turnieju udział wzięło 132 samorządowców w tym 14 wójtów i burmistrzów, 27 kobiet i 91 radnych  Wśród zawodników obecny był także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poseł Szymon Szynkowski vel Sęk oraz poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler, którzy rywalizowali przy zielonych stołach w kategorii wójtów i burmistrzów.         

Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów, burmistrzów i starostów była jednocześnie IV Memoriałem Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Obecna na turnieju była małżonka pani Beata Szkudlarek, która wyraziła podziękowanie za pamięć o mężu obecnym samorządowcom i życzyła uczestnikom sportowej rywalizacji połączonej z integracją. Podczas uroczystości otwarcia imprezy uhonorowano pana Stanisława Antoszczyszczyna, wieloletniego wolontariusza tej imprezy, który ponad 40 lat pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zajmując się min. sprawami sportu, odznaką „Za zasługi w rozwoju  Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS”. Odznakę wręczył Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu Tadeusz Tomaszewski wspólnie z obecnymi parlamentarzystami.  

W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: wrzesińskiego, poznańskiego, obornickiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego, kościańskiego, gostyńskiego, pilskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego i miasta Poznań.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
Kategoria: wójtów, burmistrzów i starostów
1 miejsce:  Krzysztof Deutsch - Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego
2 miejsce:  Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP (gmina Sieraków)
3 miejsce:  Tomasz Lesiński - Burmistrz Gminy Kobylin
 
Kategoria: radnych
1 miejsce:  Stanisław Dolaciński - radny Miasta Gniezna
2 miejsce:  Artur Kozłowski - radny gminy Czempiń   
3 miejsce:  Mirosław Kaczmarek - radny powiatu kościańskiego
 
Kategoria wspólna dla pań:
1 miejsce: Danuta Strzelczyk - radna gminy Śmigiel   
2 miejsce: Małgorzata Adamczak - Burmistrz Gminy Smigiel       
3 miejsce: Lidia Dudziak - radna miasta Poznania  
4 miejsce: Lucyna Wrzyszczyńska - zastępca Wójta Gminy Rzgów                         
Okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe w tej kategorii ufundowane zostały przez panią Krystynę Łybacką Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeprowadzono także dodatkową kategorię dla byłych samorządowców.  Zwycięzcami tej kategorii zostali:
1 miejsce - Leszek Dobrzykowski - Niechanowo                 
2 miejsce - Tadeusz Śliwecki - Witkowo   
3 miejsce - Juszczak Jacek - Zagórów       

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano  „najlepszej zawodniczki , zawodnika turnieju” o statuetki im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowane przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcami tej kategorii zostali Krzysztof Deutsch i Danuta Strzelczyk

W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:
I miejsce – Gmina Golina – 64 pkt
II miejsce  – Gmina Śmigiel – 56 pkt
III miejsce – Gmina Kobylin – 53 pkt
IV miejsce – Miasto Poznań – 49 pkt
V miejsce  – Gmina Witkowo – 48 pkt   
VI miejsce – Gmina Kórnik –  47  pkt

W klasyfikacji końcowej powiatów wśród szóstki najlepszych znalazły się:

I miejsce – powiat koniński - 133 pkt
II miejsce – powiat kościański - 118 pkt
III miejsce – powiat gnieźnieński - 116 pkt
IV miejsce – powiat krotoszyński - 94 pkt
V miejsce – powiat wrzesiński - 56 pkt
VI miejsce – powiat obornicki - 51 pkt

Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale, i statuetki ufundowane przez posłankę do PE Panią Krystynę Łybacką, Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Witkowa Piotra Jóżwika i Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Bogusława Mołodeckiego. Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów w turnieju tenisowym i strzeleckim otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez organizatorów. Wręczono również statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 67-letni Henryk Kania  – radny Miasta Poznania a najmłodszym 21-letni Karol Krupa radny gminy Kobylin.
   
W czasie trwania zawodów, współorganizator Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało VI Otwarty Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. W kategorii mężczyzn i kobiet  wzięło udział 120 miłośników strzelectwa.

W czasie trwania zmagań tenisowych i strzeleckich organizatorzy przeprowadzili kilka konkurencji rekreacyjnych, które nie zaliczane były do kategorii zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do III miejsca wywalczyli:
rzut lotką do tarczy elektronicznej:
1 m – Wojciech Majchrzak - Kołaczkowo
2 m – Marek Zawal  - Zagórów
3 m – Marcin Szumera - Kobylin
rzut ringo:
1 m – Krzysztof Nikodem - Rogoźno
2 m – Piotr Kostrzewski - Nekla
3 m – Hubert Kuszak - Rogoźno
rzucanie kośćmi:
1 m – Andrzej Łyskawa - Pyzdry
2 m – Robert Jankowski - Kórnik
3 m – Grzegorz Kreczmer - Kobylin

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach:  Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński, Marian Gadziński  Burmistrz Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z członkami zarządu - Anną Stanowską, Justyną Banasik, Arletą Bekas i Krzysztofem Wojciechowskim                                                                                                                  

W ramach zawodach samorządowców  w tenisie stołowym odbyły się VI Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Przed strzelnicą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zorganizowało wystawę na temat swojej historii. W zawodach rywalizowało ze sobą 120 zawodników skupionych w 27 drużynach. Podobnie jak w poprzednim roku najlepsi zawodnicy z kategorii kobiet i mężczyzn brali udział w pojedynku strzeleckim o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”, którą w tym roku wywalczył Karol Kuszka z gminy Zagórów.
Zwycięzcy - kat. kobiet:
I miejsce - Beata Bruczyńska z wynikiem 48 punktów na 50 możliwych,
II miejsce - Ewa Kasprzyk z wynikiem 41 punków,
III miejsce - Małgorzata Adamczyk z wynikiem 40 punków,
Zwycięzcy - kat. mężczyzn:
I miejsce - Karol Kuszka z wynikiem 47 punków,
II miejsce - Janusz Mirek z wynikiem 46 punktów,
III miejsce - Henryk Janus z wynikiem 46 punktów,

W kwalifikacji drużynowej gmin finałowe miejsca zajęły drużyny:
I miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  w Witkowie Bogusława Mołodeckiego - drużyna w składzie: p. Karol Kuszka, p. Marcin Kaczorowski, Jacek Juszczak, Michał Ruciński z gminy Zagórów z wynikiem 169 punków na 200 możliwych.
II miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika - drużyna w składzie: p. Henryk Janus, p. Maciej Kutka, p. Krzysztof Nikodem, p. Hubert Kuszak z gminy Rogoźno z wynikiem 166 punków.
III miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego -drużyna w składzie: p. Tomasz Lesiński, p. Michał Skupin, p. Konrad Przybyszewski, p. Andrzej Maćkowiak z gminy Kobylin z wynikiem 159 punków.
IV miejsce i puchar Radnego powiatu gnieźnieńskiego - Telesfora Gościniaka - drużyna w składzie: p. Robert Guziołek, p. Ewa Kasprzyk, p. Marek Jagodziński, p. Jolanta Walaszek z gminy Niechanowo z wynikiem 158 punków.
V miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego – drużyna w składzie: p. Beata Bruczyńska, p. Andrzej Surdyk, p. Iwona Pawłowicz – Napieralska, p. Roman Genstwa z gminy Kórnik z wynikiem 157 punków.
VI miejsce i puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego - drużyna w Składzie: p. Janusz Mirek, p. Paweł Grochociński, p. Mariusz Majewski, p. Wojciech Wojdyński z gminy Golina z wynikiem 157 punków.
Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, puchary i statuetki.

Organizację XX Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa  uczniów – wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy.  Organizatorzy zawodów zapewnili uczestnikom obiad, kawę, herbatę i przepyszne ciasto.

Organizowane od 20 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu. W czasie spotkania wójtów i burmistrzów i starostów podczas imprezy Tadeusz Tomaszewski  Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego przedstawił systemowe rozwiązania w obszarze sportu i wspierania inwestycji sportowych realizowane 2019 roku przez Województwo Wielkopolskie.

Zawody upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Zadowalająca jest także duża liczba uczestników co świadczy o zapotrzebowaniu na te zawody, chęci sportowej rywalizacji oraz popularności tenisa stołowego i strzelectwa sportowego wśród wielkopolskich samorządowców.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.