http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Dzień Bezpieczeństwa w przedszkolu w Woźnikach

Wyróżniony Dzień Bezpieczeństwa w przedszkolu w Woźnikach

Przedszkole w Woźnikach zrealizowało szkolenie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa mające na celu przygotowanie dzieci i opiekunów przedszkola do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Była to już czwarta placówka oświatowa w Gminie Łubowo, która zrealizowała szkolenie praktyczne oraz wprowadziła procedury bezpieczeństwa. Wcześniej podobne szkolenia zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych w Lednogórze, Łubowie i Fałkowie.


Gmina Łubowo jest unikatowym przykładem na skalę Polski, która systemowo podchodzi do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, za co należą się gratulacje włodarzom gminy. Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane przez oficera Wojska Polskiego płk rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, i przebiegało trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie placówki pod kątem bezpieczeństwa, w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowaniu dalszych etapów szkolenia. Etap drugi, to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli, pod kątem najbardziej prawdopodobnych, zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia.

Ostatni najważniejszy etap, to zajęcia zintegrowane całej placówki jednocześnie, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu, wszystkie dzieci były zapoznawane z zagrożeniami, a także praktycznie trenowały procedury bezpieczeństwa takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji i azyl w trakcie przerwy. Na uwagę zasługuje fakt, że najmłodsze dziecko miało niespełna 3,5 roku, natomiast przedszkole w Woźnikach było prawdopodobnie pierwszym w Polsce, praktycznie przechodzącym tego typu szkolenie.  
 
Przedmiotowe szkolenie było konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r.

W trakcie tworzenia scenariusza ćwiczeń przeanalizowano przebieg zamachów z użyciem broni strzeleckiej w szkołach, m.in. w amerykańskiej High School w Columbine (1999 r.) oraz krymskim technikum (17 października 2018 r.) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Brześciu Kujawskim (27 maj 2019 r.).

Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce.

Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko, w prowadzonych tego typu szkoleniach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera ono optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia. W zdecydowanej większości proponowane rozwiązania są bezkosztowe, wymagają tylko pewnych zmian organizacyjnych, a czasami mentalnych. Po doświadczeniach z Przedszkola w Woźnikach można z całą pewnością stwierdzić, że tego typu szkoleniami można obejmować nawet najmłodsze dzieci, które przy zachowaniu odpowiednie metodyki, uczą się odpowiednich postaw, traktując całość jako dobrą zabawę.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.