Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzielimy się tym, co najcenniejsze…

Wyróżniony Dzielimy się tym, co najcenniejsze…

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie po raz kolejny podzielili się najcenniejszym darem, jakim jest krew.


Dzisiaj, w godzinach od 9.00 do 14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbyła się pierwsza w bieżącym roku szkolnym akcja oddawania krwi. Młodzież naszego liceum już od roku 2005 uczestniczy w prowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż turnieju szkół policealnych, pomaturalnych i ponadgimnazjalnych „Młoda Krew Ratuje Życie”, w którym ilość oddanej krwi oceniana jest przez Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu w stosunku do liczby pełnoletnich uczniów w placówce. W bieżącym roku szkolnym już po raz siódmy akcja ta połączona jest z projektem „Błękitna Krew” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, którego celem jest upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa oraz świadomość posiadanej grupy krwi.

Szczególne działania skierowane są do uczniów o najrzadszej grupie krwi z czynnikiem Rh- promując ich gotowość do systematycznego oddawania krwi. Dzięki korelacji obu projektów młodzież, która dwa razy odda krew otrzyma wartościowy dokument identyfikacyjny – Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi wydawaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Tym razem zgłosiło się 41 pełnoletnich osób, z czego 25 zostało zakwalifikowanych do poboru krwi. Na uruchomionych stanowiskach w czytelni szkoły, łącznie zebrano ok. 11 litrów krwi. Ponadto kilka osób zdecydowało zgłosić się do bazy dawców szpiku. Po raz kolejny okazało się, że młodzież gotowa jest nieść pomoc potrzebującym, dzieląc się najcenniejszym lekiem, jakim jest krew.

Zaangażowanie w tego typu projekty to ważna lekcja wrażliwości i otwarcia na potrzeby innych. Społeczność naszej szkoły po raz kolejny zaliczyła ją na szóstkę.
Informacjelokalne.pl