Raportuj komentarz

Nic z tego nie rozumiem. "LEWICA RAZEM" robi konwencję powiatową, bo startuje jako samodzielna PARTIA do powiatu. Ok. To jest logiczne. Ale w takim razie, co tam robi Prezydent Miasta Gniezna...Pan Tomasz BUDASZ, jeżeli on do powiatu na radnego z ramienia tej partii nie startuje ?. Czy pan Prezydent Tomasz Budasz już też zmienił przynależność partyjną ? Czy Pan prezydent Tomasz BUDASZ z partii " PO " przeszedł już do PARTII "SLD" ?