http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Łukasz Grabowski komisarzem gminy Witkowo?

Wyróżniony Łukasz Grabowski komisarzem gminy Witkowo?

Czwartego stycznia opublikowaliśmy artykuł pt. „Kto burmistrzem Witkowa? Długa lista potencjalnych kandydatów...” Zanim jednak dojdzie do wyborów - które najwcześniej odbędą się pod koniec marca lub kwietniu – gminą Witkowo pokieruje komisarz wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. Z naszych informacji wynika, że będzie nim 29-letni prawnik Łukasz Grabowski, radny gminy Witkowo z ramienia KWW Samorządna Gmina Witkowo.


Po nagłej śmierci burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, który zmarł 25 grudnia 2015 roku, w gminie Witkowo nastąpił okres bezkrólewia. Zaczęły się wprawdzie przymiarki do wyborów nowego burmistrza, ale zanim do tego dojdzie, urzędnicy, jak i mieszkańcy gminy Witkowo czekają na wyznaczenie przez premier Beatę Szydło komisarza, który pokieruje gminą do czasu wyboru nowego burmistrza. O potencjalnych kandydatach na burmistrza informowaliśmy w artykule pt. „Kto burmistrzem Witkowa? Długa lista potencjalnych kandydatów...”

Zanim jednak w wyborach mieszkańcy gminy Witkowo wskażą swojego nowego włodarza – wybory najwcześniej odbędą się pod koniec marca lub w kwietniu – gminą pokieruje komisarz wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu wójta lub burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. Ponadto w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta/burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów, czyli tzw. komisarz.

Osoba wyznaczona przez premiera przejmuje kompetencje organu, jakim jest wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sytuacja ta jest jednak nietypowa i rodzi konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wybory zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. W rozporządzeniu zamieszczony jest kalendarz wyborczy, ustalany po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Kalendarz ten określa terminy wykonania czynności wyborczych. Terminy te w przypadku wyborów przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w samorządowych ordynacjach wyborczych. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia na terenie gminy, na której mają odbyć się wybory.

I z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ów komisarz zostanie powołany na początku przyszłego tygodnia i ma nim być 29-letni prawnik, radny gminy Witkowo – Łukasz Grabowski. - Łukasz jest już drugą kadencję radnym gminy, do tego w tej kadencji kieruje pracami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Jest osobą odpowiedzialną, kompetencją i pracowitą, co będzie bardzo przydatne do pełnienia roli komisarza gminy – mówi nam osoba z bliskiego otoczenia Ł. Grabowskiego.

Dlaczego akurat Ł. Grabowski ma być wskazany na komisarza? - może zapytać któryś z Czytelników. Otóż Łukasz Grabowski od lat jest blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością. W gminie Witkowo od kilku lat współpracuje na co dzień z radnym powiatowym z PiS – Andrzejem Kwapichem, a na szczeblu powiatu i województwa blisko współdziała z posłem Zbigniewem Dolatą i europosłem Ryszardem Czarneckim.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.