http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Protest rodziców i nauczycieli Gimnazjum nr 2!

Wyróżniony Protest rodziców i nauczycieli Gimnazjum nr 2!

Nie milkną echa planowanej przez władze Gniezna przyszłej sieci szkół w naszym mieście. Przeciwko tym planom włodarzy Pierwszej Stolicy Polski protestują nauczyciele i rodzice uczniów obecnego Gimnazjum nr 2, którzy nie zgadzają się z planem zniknięcia z mapy szkół podstawowych miasta Gniezna Szkoły Podstawowej nr 4. W tej sprawie wysłali otwarte listy do prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza.


Protestują rodzice...
My, jako rodzice uczniów zainteresowanych edukacją w szkole mieszczącej się przy ulicy Pocztowej 11, jesteśmy oburzeni zapowiedzią decyzji w sprawie przyszłości placówki i uczących się w niej dzieci. Sugerowana wiadomość o likwidacji szkoły dotarła do nas z mediów, w których czytamy, że to rzekomo rodzice są autorami protestu. To my jesteśmy rodzicami bezpośrednio zainteresowanymi losami placówki. To nasze dzieci od lat edukują się w tym miejscu i mimo tego, że dojeżdżają z często odległych miejsc, ich młodsze rodzeństwo chciałoby kontynuować naukę w tej samej szkole.

Uważamy, że odległość stanowi tu najmniejszy problem, bowiem Pan Prezydent obiecał publicznie, że zorganizuje transport uczniów tak, jak dzieje się to w przypadku innych placówek oświatowych.

Nie rozumiemy, dlaczego ogranicza się możliwość nauki w bardzo dobrych warunkach (wyremontowane sale, korytarze, sanitariaty, wyposażenie w tablice multimedialne, dostęp do szerokopasmowego internetu, dziennik elektroniczny, kuchnia i stołówka), w bezpiecznej, bo objętej w całości monitoringiem, szkole. Warto podkreślić, że samo dotarcie do tego miejsca nie stanowi problemu – w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz parking.

Nadmieniamy, że budynek, w którym miałaby powstać Szkoła Podstawowa nr 4 został w ostatnim czasie znacząco wyremontowany. My, jako rodzice również finansowo wspieramy działania szkoły. Co teraz stanie się z dobrami, które zdołaliśmy zgromadzić?
Warto zwrócić uwagę, że są to pieniądze wszystkich podatników, które na skutek protestu garstki ludzi mają zostać wyrzucone w błoto?

Zastanawiamy się, czy protestujący rodzice mają świadomość tego, że ich dzieci nie będą miały możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie miasta Gniezna, jeśli zajęcia w Szkole Podstawowej nr 8 będą odbywać się do późnych godzin popołudniowych, jeśli nie wieczornych. To wbrew zdrowemu rozsądkowi oraz bezpieczeństwu i higienie pracy.

Sugerujemy jeszcze jeden ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, chodzi o bezpośrednie sąsiedztwo nowego przedszkola, które znajduje się w wyżej wymienionym budynku. Jego absolwenci siłą rzeczy stanowią potencjalnych uczniów przyszłej Szkoły Podstawowej nr 4, a ich przejście do nowej placówki nie będzie wiązało się ze stresem i nienaturalnym wyrwaniem ze znanego już sobie środowiska.

...i nauczyciele
Biorąc pod uwagę doniesienia medialne zgłaszamy stanowczy protest przeciwko planowanej przyszłej sieci szkół, która przewiduje brak Szkoły Podstawowej nr 4. Dziwi nas fakt, że działania podejmowane w tym zakresie zmieniają się i są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami.

Podstawą reformy oświaty ma być szeroko rozumiane dobro dzieci. Stawia się na małe szkoły z niewielkimi oddziałami, jednozmianowy tryb pracy i bezpieczeństwo dzieci. Planowana Szkoła Podstawowa nr 4 spełnia wszystkie te warunki.

Niezrozumiała jest dla nas decyzja podjęta pod wpływem protestu garstki Rodziców, bez brania pod uwagę oczekiwań rodziców z innych ulic. Zastanawiające jest to, że nagle władze miasta dysponują już planem zagospodarowania budynku przyszłej Szkoły Podstawowej nr 4. Należy dodać, że jest to miejsce, które w ostatnich latach zostało bardzo mocno dofinansowane w celu prowadzenia działań oświatowych.

Jednocześnie przyszła Szkoła Podstawowa nr 4 będzie kontynuatorem tradycji obecnego Gimnazjum nr 2 i daje gwarancję działań w kontekście historii lokalnej,  patriotyzmu i  zbliżających się obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Konsekwencje braku SP 4 w sieci szkół są dołączone do naszego pisma.

ANALIZA PORÓWNAWCZA

Budynek przy ulicy Pocztowa 11 (Szkoła Podstawowa nr 4)
* nowoczesne przedszkole na parterze
* wyremontowane sale, sanitariaty i korytarze na piętrach
* nowocześnie wyposażona kuchnia i wyremontowana stołówka
* nowy parking
* bezpieczne przejście dla pieszych
* zajęcia w szkole do 15.30
* bezpieczeństwo w dotarciu uczniów do szkoły – pełny monitoring
* możliwość skorzystania przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie miasta Gniezna
* możliwość skorzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły
* praktycznie „zerowe” koszty związane z zamianą gimnazjum na szkołę podstawową
* docelowa liczba uczniów: 500
* jedna z niewielu placówek tak prężnie działających w zakresie pracy z patronem szkoły, związanym z lokalną historią


Budynek przy ulicy Cymsa 14 (Szkoła Podstawowa nr 8)
* zajęcia w szkole do godziny 20.00
* docelowa liczba uczniów: ponad 1100
* zupełny brak bezpieczeństwa przy dotarciu ucznia do szkoły (brak miejsc parkingowych, ruchliwe ulice, wysiadanie uczniów z samochodów na niebezpiecznym łuku drogi – ulica 17 Dywizji Piechoty) → już przy obecnej liczbie uczniów widać wyraźnie konieczność budowy parkingu
* skutki własnych decyzji – sprzeczne z założeniami ustawy
* w celu sprostania własnym decyzjom – konieczność rozbudowy obiektów szkoły (już na początek września 2017 potrzeba około 8 nowych sal – 4 dla klas siódmych i 4 dla klas pierwszych) adaptacja budynku/baraków na potrzeby szkolnictwa po uprzednim wykwaterowaniu mieszkańców (co się stanie jeśli mieszkańcy nie będą chcieli opuszczać swoich mieszkań)
* już od września 2017 dodatkowo blisko 200 uczniów
* nauka uczniów w trakcie prac remontowych
* brak możliwości organizacji jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły
* brak możliwości skorzystania przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie miasta Gniezna
*niskie bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole np. wąskie korytarze;
w późniejszym czasie zajęcia w różnych budynkach
* olbrzymie koszty prac remontowych – konieczność znalezienia ich w budżecie miasta

2 komentarzy

  • popieram adam
    popieram adam czwartek, 09, luty 2017 10:56 Link do komentarza Raportuj

    Dojazd do szkoły to najmniejszy problem ?? Nauczyciele broniący swoich interesów i garstka rodziców z tamtej strony ? Dla mnie odległość dzieląca miejsce zamieszkania od SP 4 to największy problem ...

  • adam
    adam środa, 08, luty 2017 21:56 Link do komentarza Raportuj

    w latach 80-tych i 90-tych przeważnie było w każdym roczniku po 6 klas i wszyscy byli zadowoleni ze szkoły nr 8. powyższe argumenty o placówce nr 4 są nad wyrost. w 2016 tamtejsze boisko zostało zniszczone (sprawców nie ujęto - pomimo monitoringu),obok mieści się park, w którym nie zawsze jest bezpiecznie. właśnie w placówce na ul. Pocztowej w poprzednich latach były niebezpieczne wydarzenia z udziałem uczni a później interwencji Policji. pojazd autobusem MPK z os. Pustachowa linią nr 17 na chrobrego między 7-8 zajmuje ok 25 min. w zależności od natężenie ruchu przy dworcu gdzie MPK chce zlikwidować ten przystanek. nie wszyscy nauczyciele powinni zajmować się tym zawodem.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.