http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Nauczycielem warto być…

Wyróżniony Nauczycielem warto być…

Nauczyciele z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gnieźnieński dziś odebrało swoje awanse zawodowe. Za tymi postępami w rozwoju zawodowym idą nie tylko wyższe pensje i większe prawa, które wynikają z przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela.


W piątkowe popołudnie w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wręczono akty nadania awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego. Takie właśnie dokumenty dziś odebrało ośmiu nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest tutejsze starostwo. – Życzę wszystkim awansowanym nauczycielom, aby czerpali satysfakcję z tego faktu, że cały czas mogą podwyższać swoje kwalifikacje i że mogą rozwijać swoje zawodowe umiejętności. To jest ważne oczywiście z powodu większych uposażeń i uprawnień, które z tego tytułu wynikają i przysługują, ale chcę życzyć również dalszych chęci, ażeby nauczyciele widzieli sens i w tym zawodzie chcieli się dalej rozwijać – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński.

W tej małej uroczystości brali udział nie tylko zaproszeni nauczyciele, ale także ich bezpośredni zwierzchnicy, których bardzo cieszą takie awanse. – Awans zawodowy to jest niezwykle ważny moment dla każdego nauczyciela, to jest awans mobilizujący do dalszego działania. Nasi pracownicy są coraz bardziej kreatywni i wykorzystują swój twórczy potencjał, a także swoje wielospecjalistyczne i wszechstronne wykształcenie, dzięki osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego – zauważa Kamilla Szrama, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie. – Dla każdej placówki natomiast to jest podnoszenie jakości pracy i to nas zawsze musi cieszyć – podkreśla K. Szrama.

- Awans zawodowy dla nauczyciela jest takim moment do refleksji i mobilizacji, do takiego zastanowienia się nad swoimi kompetencjami i umiejętnościami i to też chwila takiego bilansu, w którym punkcie jest dany nauczyciel specjalista i z czego jest zadowolony, z czego może być dumny. To jest także taka perspektywa długoterminowa, co dalej i w jaką stronę będzie przebiegać to życie zawodowe, na czym trzeba się teraz skoncentrować – opowiada o swoich wrażeniach Justyna Śmietańska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie. – To jest ważny moment, każdy zapewne odbiera to na pewno inaczej, ale jest to taki moment mobilizujący każdego nauczyciela – dodaje.

Nauczyciel mianowany, zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela jest odtąd objęty specjalnymi uprawnieniami, m. in. zarabia o 300 zł więcej niż nauczyciel kontraktowy. – Awans zawodowy nauczycieli w polskiej oświacie obowiązuje od 15 lat, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego trzeba pracować w tym zawodzie 6 lat i po roku przerwy następnie można przystąpić do stażu na następny awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i to są kolejne trzy lata, a na koniec egzamin w kuratorium – wyjaśnia Jerzy Paweł Lubbe, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. – Egzamin na nauczyciela mianowanego jest zdawany natomiast przed komisją powołaną przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzi dwóch ekspertów, przedstawiciel kuratorium, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel i przedstawiciel organu prowadzącego. Ten egzamin nie jest wcale formalnością, o czym niech świadczy to, że jedna osoba go nie przeszła pozytywnie i będzie musiała go powtórzyć – dopowiada J. P. Lubbe.

We wszystkich zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie placówkach oświatowych jest obecnie zatrudnionych na pełnych etatach: 21 stażystów, 60 nauczycieli kontraktowych, 120 nauczycieli mianowanych i 378 nauczycieli dyplomowanych. Dziś do tej grupy trzeciej dołączyli: Michał Barański, Anna Nagórska, Anna Nowicka, Adrian Paczyński, Ryszard Polus, Natalia Sadlak, Justyna Śmietańska, Joanna Wiśniewska.

O tym, że zawód nauczyciela jest opłacalny z powodów ekonomicznych, świadczy poziom ich obecnych zarobków. – Nauczyciel stażysta obecnie zarabia 2294 złote brutto, nauczyciel kontraktowy – 2361 zł, nauczyciel mianowany – 2684 zł, a pensja podstawowa w przypadku nauczyciela dyplomowanego to już 3149 zł – informuje na koniec dyrektor Wydziału Oświaty.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.