http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Dzieje się w PWSZ: nowe projekty, nowe inicjatywy

Wyróżniony Dzieje się w PWSZ: nowe projekty, nowe inicjatywy

Przekazanie przez prof. dr hab. Janusza Wiśniewskiego, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie sztabki złota na rzecz leczenia Bartosza Labrenza za pośrednictwem GTM Start Gniezno, było najważniejszym momentem konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie uczelni. Ale jak się okazało, PWSZ przedstawiło także inne projekty, które w najbliższym czasie będą realizowane.


Przekazanie sztabki złota na leczenie Bartka Labrenza – za pośrednictwem GTM Start Gniezno – przez prof. dr hab. Janusza Wiśniewskiego, rektora uczelni na ręce Tomasza Wojciechowskiego, prezes GTM Start Gniezno i Mirosława Jabłońskiego, kapitana GTM Start Gniezno, było najważniejszym momentem piątkowej konferencji prasowej w siedzibie PWSZ. - Sztabka, którą chcemy przekazać na rzecz leczenia Bartka została przekazana przez pana Tomasza Kustosza – pracownika naszej uczelni, który zdobył ją na II spotkaniu biznesowym organizowanym przez GTM Start Gniezno. Była to nagroda w konkursie organizowanym przez bank. Teraz chcielibyśmy jako uczelnia przekazać ja na szczytny cel i wesprzeć leczenie chorego Bartka. Wierzymy, że kwota, która uda się pozyskać z jej sprzedaży przyczyni się do poprawy jakości życia Bartka – mówi prof. J. Wiśniewski.

Przypomnijmy, że trzynastoletni Bartek potrzebuje operacji nóżek, której koszt to 115.400 zł, oraz zakupu ortez. Niestety nie może być ona refundowana przez NFZ. Operacja ma być przeprowadzona przez specjalistów w niemieckiej klinice – Schön Klinik Vogtareuth.

Rada Samorządowa
Innym punktem spotkania z dziennikarzami było przedstawienie współpracy z burmistrzami oraz wójtami naszego regionu, która będzie prowadzona poprzez powołanie w najbliższym czasie Rady Samorządowej działającej w PWSZ w Gnieźnie, w której skład wejdą burmistrzowie, wójtowie oraz władze uczelni. - Będzie ona się zajmowała m.in.: przyznawaniem stypendiów, promowaniem uczelni w regionie, wsparciem edukacji technicznej na poziomie podstawowym oraz kształtowaniem świadomości społeczności lokalnej na temat akademickości regionu na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie – wyjaśnia rektor uczelni.

PWSZ będzie również współpracować z dyrektorami szkół z regionu poprzez powołanie Rady Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład której wejdą Dyrektorzy Szkół z regionu oraz władze uczelni. Jej główne działania będą opierały się na wymianie doświadczeń i spostrzeżeń związanych z różnymi poziomami edukacji, wspólnej pracy na rzecz kształtowania świadomości potrzeby kształcenia.

Uczelnia przeprowadziła już pierwsze spotkania z Burmistrzami i Wójtami oraz Dyrektorami Szkół, którzy wyrazili chęć powołania takich organów i wspólnych prac na rzecz środowiska lokalnego.

„Studiuj pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”
W trakcie konferencji omówiono też projekt współfinansowany z EFS „Studiuj pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”. - Miło nam poinformować, że udało się nam pozyskać 4.030.240 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co łącznie ze środkami sławnymi uczelni daje wartość  projektu równą 4.652.440 zł – mówią władze uczelni.

Projekt „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” opiera się na następujących działaniach: program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki; stypendia w kwocie do 500 zł miesięcznie przyznawane będą na dany rok akademicki, będzie można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów; finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. Będą to następujące zajęcia wykładowe: „Opieka długoterminowa i hospicjum domowe”, „Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne”,  „Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc”.

Stypendium dla studentów za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dotychczas praktyki zawodowe dla studentów pielęgniarstwa były bezpłatne natomiast z pomoce środków z tego projektu przez cały tok studiów student otrzyma kwotę 6000 zł. Jeśli doliczymy do tego wsparcie z innych działań w tym projekcie okaże się, że pojedynczy student może otrzymać przez całe studia ok. 12.000 zł pomocy finansowej. Poza oczywiście innymi formami wsparcie, które już funkcjonują w naszej uczelni tj. system stependialny (stypendia rektora i stypendia socjalne). Stypendia dla studenta za praktyki zawodowe ponadprogramowe, w wymiarze co najmniej 120 godzin, których program opracowany będzie wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia studentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach paliatywno - hospicyjnych, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii i oddziałach geriatrycznych.

- Udało się także pozyskać środki na szkolenia dla kadry dydaktycznej z następującego zakresu: specjalizacja geriatryczna; kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego oraz kurs specjalistyczny z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego – poinformowały władze PWSZ.

„Program płatnych praktyk”
Dr Sławomir Binkowski, prorektor ds. studiów omówił i wstępnie podsumował unijny projekt współfinansowany ze środków EFS „Program płatnych praktyk w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

- Projekt pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych mógłby być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych, na pierwszym stopniu studiów na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Między innymi z tego powodu, praktyki zawodowe realizowane w projekcie nazwano pilotażowymi, podczas których będzie miało miejsce testowanie zaproponowanych rozwiązań i ujednolicenie warunków prowadzenia praktyk zawodowych – wyjaśnia dr S. Binkowski.

Projekt będzie realizowany od 17 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (będą to dwie edycje praktyk). Realizacja projektu przez PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie obejmuje dwie edycje 5-miesięcznych praktyk zawodowych (2 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla 35 studentów stacjonarnych studiów inżynierskich II i III roku, którzy odbyli już 6 tygodni praktyki kursowej. W ramach udziału w projekcie Uczelnia zamierza zrealizować 16 aplikacyjnych prac dyplomowych na 5-ciu kierunkach studiów: Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria środowiska, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Projekt zakłada sfinansowanie stypendium (2300 zł miesięcznie) dla studentów na cały okres 5-miesięcznej praktyki, koszty zakwaterowania, ubezpieczenia, koszty dojazdów, koszty prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych oraz wynagrodzenie zakładowych opiekunów praktyk. Wartość projektu 613.936,38 zł, wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 517.425,57 zł.

Ponadto Uczelnia podpisała kolejną umowę na realizację III edycji wspomnianego projektu, która będzie realizowana w terminie czerwiec-grudzień 2018 r. - W projekcie udział weźmie 30 studentów stacjonarnych studiów inżynierskich II i III roku z 4 kierunków studiów: Informatyka, Inżynieria środowiska, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Wartość projektu: 547.564,50 zł.

Zaproszenie na akcje krwiodawstwa
PWSZ wspólnie z gnieźnieńskim Oddziałem PCK organizuje kolejną akcję krwiodawstwa oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Kampusie Uczelni przy ul. Wrzesińskiej 43-55, w godzinach 9.00-14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się cząstką siebie!

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.