http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Schronisko znów stało się kością niezgody

To już pewne, że do Gniezna zostanie zaproszona kolejna rodzina repatriantów z Kazachstanu. Rada Miasta przyjęła dziś również plan podziału Gniezna na nowe okręgi wyborcze, które będą obowiązywały w jesiennych wyborach samorządowych. Nie znaleziono natomiast powodu, aby podjąć uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu gnieźnieńskiego zadania prowadzenia schroniska młodzieżowego.

Teren pokoszarowy stanie się wreszcie przejezdny

Rada Miasta Gniezna zdecydowała dziś jednomyślnie o otwarciu procedury sporządzania nowych planów zagospodarowania dla terenu pokoszarowego przy ulicy Wrzesińskiej i dla terenu znajdującego się między ulicami Kokoszki oraz Pustachowa.

Czy prace Rady Miasta mogą zostać sparaliżowane?

To była sesja Rady Miasta Gniezna, jakiej jeszcze nie było i którą zwołano w trybie ekspresowym, gdyż wymagał tego termin wymagalności na skierowanie źle zaadresowanej skargi jednego z mieszkańców na błędy zawarte w podjętych uchwałach tejże rady.

„Nie stać nas jedynie na bylejakość i dziadostwo”

W taki sposób prezydent Tomasz Budasz odpowiedział na zestaw kolejnych pytań radnego Marka Zygmunta, który podczas posiedzenia Rady Miasta Gniezna znów dociekał zasadności niektórych wydatków ze środków budżetowych. Radni podjęli również decyzje dotyczące przenosin oddziałów szkolnych do placówek utworzonych na bazie gimnazjów oraz nadali nowe nazwy dwóm miejscom na terenie Gniezna.

Czy środki na oświatę są dobrze wydatkowane?

W środę obradowali radni miejscy, którzy podjęli kilka decyzji oraz dyskutowali na temat innych istotnych zagadnień. Najwięcej uwagi poświęcono przeszacowaniom w budżecie miejskim, ale został również poruszony temat budżetu obywatelskiego. Poinformowano także o tymczasowej zmianie miejsca odbywania się sesji Rady Miasta Gniezna, która nastąpi z początkiem lipca.

Gniezno miastem alkoholików?

Temat problemów alkoholowych, które trapią rzekomo mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski, nigdy wcześniej nie miał chyba tak poważnego wydźwięku, bynajmniej podczas sesji Rady Miasta Gniezna. Stało tak się w czasie trwania środowej sesji absolutoryjnej, a temat wywołał niespodziewanie radny Marek Zygmunt z klubu opozycyjnego „Samorządni”. Przez zupełny przypadek, ale jak na ironię, nagle dyskusja przeszła do innego zagadnienia i poprowadziła wprost do tematu budowy cmentarza komunalnego na terenie miasta.

Ubiegłoroczny budżet sukcesem prezydenta?

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami budżet miejski za 2016 rok, który był pierwszym autorskim projektem Tomasza Budasza uzyskał absolutorium, a za przyjęciem wniosku głos oddało nawet kilku radnych opozycji.

Most wzdłuż Łazienek?

Środowe posiedzenie miejskich radnych zostało poświęcone drobnym budżetowym przesunięciom oraz kilku zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gniezna, a ponadto przyjęciem uchwał o zbyciu lub dzierżawie trzech nieruchomości i wreszcie wystosowaniem zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gniezna kolejnej rodzinie repatriantów.

Subskrybuj to źródło RSS