http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Polityczny podział okręgów wyborczych?

W ciągu miesiąca powinniśmy poznać dokładną datę wyborów samorządowych w Polsce. Ich termin wyznaczy premier Mateusz Morawiecki, który zgodnie z zapisami ustawowymi musi podać takowy najpóźniej na trzy miesiące przed końcem trwającej kadencji, czyli do 16 sierpnia.

Pani starosta nie będzie (na razie) zarabiała mniej

Taką decyzję podjęła na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Powiatu Gnieźnieńskiego. Jej efektem teraz będzie skierowanie całej sprawy do wojewody wielkopolskiego. To on właśnie z racji urzędu może zmienić decyzję podjętą przez jednostkę samorządową, jako niezgodną z prawem.

Zarząd Powiatu z absolutorium

Nie było niespodzianki, choć kuluarowe doniesienia siały niepokój w tej sprawie i prawie do końca nie było wiadomo, czy koalicja rządząca w powiecie gnieźnieńskim zdoła przegłosować najważniejszą dla siebie uchwałę w tym półroczu.

Po co władzom powiatu 16,5 miliona złotych kredytu?

Czy jedna grupa radnych jest rozrzutna, a druga bardzo oszczędna? Dwie godziny dyskutowano nad jedną uchwałą, bo radnych powiatowych znacznie poróżniła kwestia kredytowania inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Te już tak szybko nie spływają, bo zmieniła się nieco procedura oceny dokumentacji, od których uzależnione jest teraz ich finansowanie, a to powoduje brak środków bieżących na ich realizację.

Mniejsze bezrobocie i więcej pracowników w Urzędzie Pracy?

Maleje bezrobocie, ale nie wpływa to jakoś szczególnie na zmniejszanie zadań mających na celu aktywizację osób wciąż pozostających bez miejsca zatrudnienia. Ten temat wzbudził sporo pytań podczas ostatniego posiedzenia radnych powiatowych, którzy dopytywali m. in. o stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i o liczbę wydanych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.

„Nie było żadnych problemów z ubezpieczycielem”

Dyskusja radnych powiatowych w czwartkowe popołudnie  została zdominowana tematem naprawy hali sportowej przy ulicy Sobieskiego, która znacznie ucierpiała w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Gnieznem w sierpniu 2017 roku.

O sprzątaniu lasów i osobach niepełnosprawnych

Bardzo spokojny przebieg miała wielkoczwartkowa sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, na której zaprezentowano m. in. sprawozdania z działalności komisji stałych, działających w ramach tej jednostki samorządowej w 2017 roku, a także Nadleśnictwa Gniezno i środków pozyskanych z PFRON.

„To jest przykre, że do takich rzeczy dochodzi”

W trybie nadzwyczajnym została zwołana dziś sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, by pilnie wezwani radni mogli przegłosować kilka uchwał, których ważność wymagała bezzwłocznych rozstrzygnięć. Przed otwarciem posiedzenia przewodniczący wywołał również sprawę zwolnionej z pracy Moniki Wróbel, dyrektora Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Subskrybuj to źródło RSS