http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Kłecko inwestuje w bezpieczeństwo i seniorów

Wyróżniony Kłecko inwestuje w bezpieczeństwo i seniorów

Planowane inwestycje, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 oraz zatwierdzenie harmonogramu prac komisji w 2019 roku, to najważniejsze punkty, jakimi zajęli się radni kłeckiego samorządu na sesji Rady Miejskiej. Marzec będzie miesiącem rozstrzygającym o rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłecko.


W pierwszej połowie miesiąca planowane jest rozstrzygnięcie przetargu w tej sprawie obejmującego Czechy, w drugiej natomiast Polską Wieś i Charbowo. Zakończenie tych przedsięwzięć planowane jest w przyszłym roku. Według wyliczeń urzędu miasta łączne nakłady finansowe tych inwestycji wyniosą około 8 milionów złotych.

Samorząd w Kłecku ubiega się także o dofinansowanie z rządowego programu Senior + na budowę Dziennego Domu Seniora oraz dwóch Klubów Seniora.  Program umożliwia w pierwszym przypadku na wsparcie w kwocie 300 tysięcy złotych i połowę mniej w drugim.

Remonty dróg i zakup nowego radiowozu
Radni zdecydowali także o wprowadzeniu zmian w budżecie na 2019 rok. Dotyczyły one głownie wsparcia finansowego powiatu gnieźnieńskiego w kwocie 150 tysięcy zł na remont dróg powiatowych przebiegających przez tereny gminy Kłecko. – Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście Państwo na wsparcie powiatu w zakresie inwestycji drogowych. Na tą chwilę, mogę powiedzieć, że bardzo możliwe jest, że decyzja o remontach dróg powiatowych zapadnie według zasady, kto pierwszy ten lepszy. Dzięki waszej decyzji jest duża szansa na powodzenie tych planów – mówi Stanisław Szczepański, radny powiatowy.

Kwotą 15 tysięcy zł. radni zdecydowali się wesprzeć zakup radiowozu dla miejscowego Komisariatu Policji. – Przy podpisywaniu umowy proszę zawrzeć klauzulę żeby ten samochód pozostał w gminie Kłecko i na naszym terenie służył mieszkańcom – domaga się radny Roman Winiarski.  

Radni podjęli decyzję o zwiększeniu o kwotę 15 tysięcy zł na ogrzewanie szkół. Dodatkowe 70 tysięcy pochłoną wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  Po wprowadzeniu zmian w budżecie podjęto stosowne uchwały potwierdzające te zmiany. Zdecydowano, że 100 tysięcy wesprze remont drogi w Dębnicy i 50 tysięcy w miejscowości Świniary. Wspominana decyzja jest warunkiem realizacji tych inwestycji.

Posiłki dla uczniów
Kolejną sprawą, którą zajęli się radni był program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023. Ma on na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Przewiduje się trzy formy pomocy: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności lub pomoc rzeczową w postaci produktów potrzebnych do ich przygotowania. W 2018 roku z pomocy tego typu skorzystały 44 rodziny, które otrzymały wsparcie w zakresie dożywiania. W tej liczbie zawiera się 58 dzieci, które zjadły posiłek a 10 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. Odpowiedzialnym za realizacje tego programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami i przedszkolami. W uzasadnionych przypadkach nawet, gdy uczeń nie kwalifikuje nie pochodzi z ubogiej rodziny istnieje możliwość wparcia go posiłkiem bez odpowiedniej decyzji administracyjnej.

Ostatnio zmienianyczwartek, 28 luty 2019 12:42

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.