http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Wyróżniony Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie kolejny rok odnotowuje wzrost ilości wydanych orzeczeń. W pierwszym kwartale. Powiatowy Zespół wydał w sumie ponad 1000 różnych orzeczeń.


W Zespole zatrudnionych jest siedem osób – przewodniczący oraz sześciu pracowników. PZOON współpracuje na co dzień z kilkoma lekarzami orzecznikami o specjalnościach: internista, psychiatra, pediatra, specjalista chorób zakaźnych, ortopeda traumatolog oraz chirurg. Aktualnie czas oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosi ok. 1 miesiąca, o ile złożona dokumentacja jest pełna, nie ma braków koniecznych do uzupełnienia. We wcześniejszych latach czas oczekiwania wynosił od 2 do 3 miesięcy, w roku 2015 nawet do pół roku. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od lat plasuje się w pierwszej piątce w regionie pod względem ilości wydawanych orzeczeń.

Zadania wchodzące w zakres działań Powiatowego Zespołu to:
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. korzystania z karty parkingowej;
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień;
- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie prawomocnych orzeczeń ZUS;
- wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych;
- wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;

W opinii członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stały  wzrost ilości wydawanych orzeczeń jest spowodowany m.in. wprowadzeniem w roku 2016 programu 500+, gdzie rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą otrzymać wyższe wsparcie przy wyższym progu dochodu na członka w rodzinie. Ponadto, warto odnotować fakt, iż w dniu 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana zasad wydawania kart parkingowych. W dniu 30 czerwca 2015 r. skończył się okres przejściowy, podczas którego można było korzystać z kart parkingowych starego typu, wydanych do 30 czerwca 2014 r. Nowe karty można aktualnie otrzymać max. do 5 lat. Stąd, należy się również spodziewać w najbliższym czasie kolejnego wzrostu wniosków o wydanie nowej karty z racji upływu terminu ich ważności. Inną przyczyną stałego zainteresowania otrzymaniem orzeczenia są powody związane z zatrudnieniem. Od sierpnia 2017 roku obowiązuje ponadto nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Również w tym przypadku odnotowano znaczący wzrost wniosków o wydanie legitymacji, jak i ilości fizycznie wydanych dokumentów.

Dodatkowe informacje i wnioski do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/ jak załatwić sprawę/ niepełnosprawni oraz pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 10.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - porównanie I kwartałów 2018/2019

*Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli)
2018 r. – 844 wnioski;  2019 r. – 918 wniosków        ↑ 74

* Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)
2018 r. - 185 wniosków;  2019 r. – 165 wniosków      ↓ 20

* Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli):

Orzeczenia
2018 r.
2019 r.
Znaczny
164
271
Umiarkowany
282
436
Lekki
240
250
Ogółem
772
1044

Wzrost liczby orzeczeń o 272 (wzrost o 35% do roku poprzedniego - uwaga: jednym z powodów tak dużego wzrostu, może być również skrócenie czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia do ok. 1 miesiąca)

* Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności  (dzieci)
2018 r. – 179 orzeczeń;  2019 r. – 162 orzeczenia     ↓17

* liczba wniosków o wydanie karty parkingowej
2018 r.  – 134 wnioski;  2019 r.  – 237 wniosków    ↑103

* liczba wydanych kart parkingowych
2018 r. – 136 kart;  2019 r.  – 232 karty     ↑96

* liczba wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2018 r. – 190 wniosków;   2019 r. – 339 wniosków     ↑149

* liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej
2018 r. – 206 legitymacji;    2019 r.  – 341 legitymacji    ↑135

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.