http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Trwa rekrutacja do Gnieźnieńskiego Klubu Seniora

Wyróżniony Trwa rekrutacja do Gnieźnieńskiego Klubu Seniora

Seniorzy to często zapomniana, marginalizowana grupa społeczna. Doskwiera im odrzucenie i samotność. Nie mają możliwości realizowania swoich pasji, odkrywania na nowo talentów czy poznawania innych osób. Właśnie z myślą o seniorach, osobach samotnych, również tych niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, powstaje Gnieźnieński Klub Seniora. Cały czas trwa rekrutacja na uczestnika projektu.


Gnieźnieński Klub Seniora mieścić będzie się w rewitalizowanym budynku przy ulicy Sportowej 1 w Gnieźnie. Otwarcie zaplanowane zostało na 2 stycznia 2020 roku. Między 27 listopada a 11 grudnia odbywać się będzie rekrutacja seniorów, którzy staną się członkami GKS na najbliższy rok. Rekrutacja będzie przebiegać dwuetapowo. Pierwszy etap to złożenie wniosku wraz z dodatkowymi dokumentami, potwierdzającymi dane w nim zawarte. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: www.gniezno.eu w zakładce Dla mieszkańca / Sprawy społeczne oraz w Urzędzie Miejskim w pokoju 01.

Wypełnione wnioski należy składać w pokoju 01 w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia. W drugim etapie przeprowadzane będą rozmowy z Kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Ze wszystkich zgłoszeń Komisja wyłoni, do końca roku, 85 osób z największą liczbą punktów, z czego 70 osób zostanie zakwalifikowanych jako przyjęte, a 15 jako osoby na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie choćby w sytuacji rezygnacji innego uczestnika. Wyłonieni w toku rozpoczynającej się rekrutacji seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach między 2 stycznia a 30 listopada 2020 roku. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem o niesamodzielności.

Zajęcia w Gnieźnieńskim Klubie Seniora mają na celu wypełnić seniorom czas wolny poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań, a także zwiększyć aktywność osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym. Plan zajęć jest bogaty w atrakcje. Znajdziemy w nim m.in. warsztaty: plastyczne, teatralne, muzyczne. Ponadto zajęcia nastawione na działalność prozdrowotną - zajęcia sportowe nordic walking, ale także codzienne spotkania z dietetykiem. GKS to również wsparcie dla seniorów w obszarze poradnictwa prawnego, gdyż uczestnicy zajęć będą mogli liczyć na omawianie zmieniających się przepisów. Poza zajęciami na miejscu, organizowane będą również wyjścia do kina czy do teatru, a także wycieczki np. po Trakcie Królewskim. W ramach GKS odbywać się będą również konkursy mające na celu wyzwolenie kreatywności wśród uczestników.

GKS czynny będzie pięć dni w tygodniu, od pon. do pt., w godzinach 10.00 do 18.00. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach – 10.00-14.00 oraz 14.00 – 18.00.

Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora” realizowany jest przez Miasto Gniezno na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ponad 1,4 mln (1.436.550,48 zł). W projekcie udział bierze - na zasadzie partnerstwa - Stowarzyszenie „Wielkopolanie".  Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1,5 mln (1.512.158,40 złotych). Czas realizacji projektu od 30.09.2019 do 29.09.2022 roku. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 210 osób. Każdego roku zatem planowane jest przyjęcie 70 osób.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.