http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Drewniany kościół w Łubowie nabiera nowego blasku!

Wyróżniony Drewniany kościół w Łubowie nabiera nowego blasku!

Trwa remont zabytkowego, drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Łubowie. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. W ramach tego projektu – za kwotę ponad 2 mln złotych – wyremontowana zostanie świątynia w Łubowie.


Przypomnijmy, że głównym celem projektu „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej” jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego.

W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. Wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille'a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy. Całkowita wartość projektu to 15.270.031,90 zł , z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 12.979 527 zł.

W ramach tego projektu – za kwotę ponad 2 mln złotych – remontowana jest także świątynia w Łubowie. W ubiegłym tygodniu teren budowy – w towarzystwie proboszcz parafii w Łubowie, ks. Jan Łykowski – wizytował Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo wraz ze swoim zastępcą – Tomaszem Hartwichem. W Łubowie w ramach projektu, pracom konserwatorskim poddane są: bryłę kościoła, ołtarz główny i boczne, rzeźby, balustradę w prezbiterium oraz ambonę,

– Postępy prac są bardzo duże, aż serce rośnie – skwitował wizytę A. Łozowski. - Pragnę podkreślić, że w bieżącym roku Gmina Łubowo wspomogła łubowską parafię kwotą ponad 100 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na część wkładu własnego parafii – dodaje wójt.

Warta zaznaczyć, że to kolejne prace przy tej świątyni. W 2014 r. została rozebrana i zbudowana na nowo wieża tego kościoła.

Projekt „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej” współfinansowany jest rzez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Ostatnio zmienianyniedziela, 15 kwiecień 2018 21:52

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.