http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Reminiscencje o Czesławie Czerniejewskim gnieźnieńskim Leonardo da Vinci

Łacińska sentencja magnum in parvo, czyli wiele treści w małej formie, przyświecało posesyjnym spotkaniom Krzysztofa Borowiaka, autora referatu  pt. „Czesław Czerniejewski – gnieźnieński konstruktor i artysta” będącego pokłosiem sesji naukowej „Gniezno w historii i w dokumencie”zorganizowanej przez archiwistów gnieźnieńskich z okazji dwudziestolecia Gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu we współpracy z Instytutem  Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, ale również tytuł wydanej publikacji zawierającej między innymi zbiór dziewięciu wygłoszonych referatów.

Subskrybuj to źródło RSS