http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński”

Wyróżniony „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński”

Dobiega końca realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się 1 sierpnia 2013 roku. Celem projektu jest poprawa systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie 64 placówek powiatu gnieźnieńskiego z różnych etapów edukacyjnych (8 przedszkoli, 26 szkół podstawowych i 15 gimnazjów oraz 15 szkół ponadgimnazjalnych).

 
Wspomaganie szkół prowadzone jest w oparciu o Roczne Plany Wspomagania (RPW) wypracowane w  szkołach przez Rady Pedagogiczne na początku każdego roku szkolnego w oparciu o analizę i diagnozę wewnętrznych potrzeby szkoły i w korelacji z 24 ofertami doskonalenia opracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jednym z założeń głównych prowadzonych działań jest utworzenie  4 tematycznych sieci współpracy i samokształcenia skupiających nauczycieli/nauczycielki w następujących obszarach:

1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?
3. Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie w pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków
4. Nauczyciele pracują zespołowo.

Nowy system doskonalenia opiera się na współpracy z trzema instytucjami:
   1. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłecku,
   2. Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu – filia w Gnieźnie,
   3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,

które realizują zadania związane z pomocą placówkom w zakresie merytorycznym i metodycznym. Instytucje te wspierały szkoły i przedszkola w przeprowadzeniu diagnozy, ustalania możliwych sposobów działania, w realizowaniu działań a także w ocenie efektów i opracowaniu wniosków.

   Wartość projektu to 1 240 000,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze wsparcia skorzystało 1 283 nauczycieli/nauczycielek w dwóch latach szkolnych, w tym 97 dyrektorów. Przeprowadzono łącznie 3456 godzin wykładów, warsztatów i konsultacji.

Efekty podjętych działań:
- Standaryzacja pracy,
- Skuteczna komunikacja,
- Rozwiązywanie problemów na bieżąco,
- Podniesienie kompetencji nauczycieli,
- Poprawa współpracy między nauczycielami/szkołami,
- Poprawa zdolności planowania i projektowania systemu doskonalenia.

   Doskonalenie nauczycieli powinno być traktowane jako element wspomagania służący szkole, polegający na motywowaniu nauczycieli do dalszego kształcenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie oraz dostarczeniu odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu.
 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.