Raportuj komentarz

Wynik jest łatwy do przewidzenia.
Obstawiam jakieś 85 % do 15 % dla Budasza.